มุกดาหาร น้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นท่วมถนน และพื้นที่การเกษตร

มุกดาหาร น้ำป่าไหลหลากเอ่อล้นท่วมถนน และพื้นที่การเกษตร
มุกดาหาร/ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2566 จากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร ทำให้มีปริมาณน้ำสะสม น้ำป่าไหลหลากหลายพื้นที่ โดยที่อำเภอดงหลวงมีรายงานน้ำท่วมถนน จากอำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ไปอำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ หลายช่วง หลายหมู่บ้าน ระดับน้ำตั้งแต่ 50 เซนติเมตร ถึง 1 เมตร รถยนต์ไม่สามารถผ่านได้ เช่น บ้านติ้ว บ้านนาหลัก บ้านมะนาว ตำบลพังแดง บ้านโพนไฮ อำเภอดงหลวง น้ำยังได้ท่วมโรงเรียนบ้านนาหลัก ทำให้เกิดน้ำท่วมขังสวน ไร่นา และบ้านเรือนราษฎร ซึ่งอยู่ในที่ต่ำหลายหลัง แต่ไม่มีผู้ใดได้รับอันตราย ขณะนี้ นายบุญประสงศ์ นวลสายย์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง นายบรรจง ไชยเพชร นายกเทศมนตรีตำบลหนองแคน โดยทีม ปภ.เทศบาลตำบลหนองแคน เตรียมพร้อมรับสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณพื้นที่ตำบลหนองแคน และพื้นที่ตำบลใกล้เคียง อปพร.ตำบลพังแดง ได้ลงพื้นที่นำเต็นท์ และเรือท้องแบนไป ให้ความช่วยเหลือ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องผ่านเส้นทางดังกล่าวในกรณีฉุกเฉิน รวมถึงนำป้ายเตือนผู้ใช้รถหลีกเลี่ยงไปใช้เส้นทางสายอื่นแทน และฝากเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่ลุ่มต่ำ ที่ลาดเชิงเขา ริมตลิ่งแม่น้ำระวังน้ำท่วมถึง ระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วม ดินโคลนถล่ม เมื่อพิจารณาแล้วไม่ปลอดภัยให้อพยพไปอยู่ในที่สูง หรือที่ปลอดภัย โดยเบื้องต้นให้ขอรับการช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หรือที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด โทร. 0-4263-3101

นายนราวิชญ์ มณีฤทธิ์ นายอำเภอดงหลวง กล่าวว่า เนื่องจากได้มีฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอดงหลวงอย่างต่อเนื่อง ทำให้น้ำลำห้วยในหลายสายเอ่อล้น และท่วมพื้นที่การเกษตรเป็นบริเวณกว้าง จึงขอให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล ทุกหมู่บ้านร่วมช่วยเหลือประชาชน ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: