พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยนายปัณณวิชญ์ จันทร์ตรี รองนายกฯ เข้าร่วมการประชุมพร้อมต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา

พิษณุโลก นางพีรกานต์ ทองเชื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังพิกุล พร้อมด้วยนายปัณณวิชญ์ จันทร์ตรี รองนายกฯ เข้าร่วมการประชุมพร้อมต้อนรับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา โดยมีนายประสิทธิ์ ปทุมารักษ์ รองประธานกรรมาธิการ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะอนุกรรมาธิการ และส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อติดตามผลงานความก้าวหน้าแผนฟื้นฟูบึงราชนก โดยมีนายชำนาญ ชูเที่ยง ผู้อำนวยการโครงการชลประทานพิษณุโลก และหน่วยงานส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง ร่วมนำเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการฯ วุฒิสภา พร้อมร่วมลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการโครงการขุดลอกบึงราชนก ประชุม ณ ห้องประชุมนครสรลวงสองแคว อาคารบึงราชนก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

ปรีชา นุตจรัส รายงานข่าวพิษณุโลก

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: