กทม.ร่วมตรวจสอบสาเหตุเครนล้ม กำชับมาตรการความปลอดภัยการใช้ปั้นจั่นหอสูง-เดอริคเครน

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุเครนล้มทับคนงานมีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตบริเวณไซต์งานก่อสร้างอาคารภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว)วิทยาเขตประสานมิตร ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนาว่า สนย.ได้ประสานความร่วมมือกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ผู้อำนวยการเขตวัฒนา และเจ้าหน้าที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ตรวจสอบสาเหตุเครนที่อยู่ระหว่างก่อสร้างบริเวณโครงการก่อสร้างอาคารภายใน มศว วิทยาเขตประสานมิตร คาดว่าสาเหตุเกิดจากเฟืองในห้องเกียร์รูด หรือเพลามอเตอร์ขาด และไม่มีชุดเบรคเซฟตี้ ทำให้แขนหน้าของเครนไหลลงมาข้างล่างอย่างอิสระ ส่งผลให้ลวดสลิงขาด ทั้งนี้ สนย.ได้แจ้ง มศว วิทยาเขตประสานมิตร ให้ปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 67 ผู้ดำเนินการต้องตรวจสอบความแข็งแรงและความปลอดภัยของปั้นจั่นหอสูงและเดอริคเครนที่ใช้สอยเป็นประจำ ตามคู่มือผู้ผลิตอย่างเคร่งครัด โดยบันทึกผลการตรวจสอบและลงลายมือชื่อไว้ทุกเดือน ขณะเดียวกันได้แจ้งสำนักงานเขตวัฒนาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตาม สนย.ได้เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบมาตรการควบคุมการใช้ปั้นจั่นหอสูง หรือเครนก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามกฎกระทรวงดังกล่าว เพื่อลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นและเพิ่มความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

                   นางสาวสุชิรา ศิลานนท์ ผู้อำนวยการเขตวัฒนา กทม.กล่าวว่า สำนักงานเขตวัฒนาจะประสานไซต์งานก่อสร้างที่มีเครนก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการให้ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการใช้ปั้นจั่นหอสูงและเดอริคเครนอย่างเคร่งครัดต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
Powered by Social Snap
%d bloggers like this: