นครนายก สำนักงาน ปภ.จังหวัดนครนายกขอรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำลำคลองสายหลักในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ เวลา 06:00 น. ของวันที่ 30 สิงหาคม 2561

@ นครนายก
สำนักงาน ปภ.จังหวัดนครนายกขอรายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำลำคลองสายหลักในพื้นที่จังหวัดนครนายก ณ เวลา 06:00 น.
ของวันที่ 30 สิงหาคม 2561

#แม่น้ำนครนายก
สถานีตรวจวัดสะพานเขานางบวช (Ny.1B) อ.เมืองฯ จ.นครนายก
(ระดับตลิ่ง 8.81 ม.)
ระดับน้ำวันนี้ 7.07 ม.
ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.74 ม.
ระดับน้ำ #ลดลง#
เมื่อเทียบจากเมื่อวาน 0.98 ม.
(เมื่อวาน 29 ส.ค.61 ระดับน้ำ 8.05 ม.)

สถานีตรวจวัดสะพานจวน ผวจ.นย. (Ny.7) อ.เมืองฯ จ.นครนายก
(ระดับตลิ่ง 6.56 ม.)
ระดับน้ำวันนี้ 4.99 ม.
ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 1.57 ม.
ระดับน้ำ #ลดลง#
เมื่อเทียบจากเมื่อวาน 0.51 ม.
(เมื่อวาน 29 ส.ค.61 ระดับน้ำ 5.50 ม.)

#คลองบ้านนา
สถานีตรวจวัดสะพานวัดป่าขะ (Ny.3) อ.บ้านนา จ.นครนายก
(ระดับตลิ่ง 6.26 ม.)
ระดับน้ำวันนี้ 3.73 ม.
ต่ำกว่าระดับตลิ่ง 2.53 ม.
ระดับน้ำ #ลดลง#
เมื่อเทียบจากเมื่อวาน 1.08 ม.
(เมื่อวาน 29 ส.ค.61 ระดับน้ำ 4.81 ม.)

@ ข้อมูลจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันออก
@ ภาพคลองบ้านนา จุดสะพานวัดทองย้อย เมื่อวันที่ 29 ส.ค.61เวลา 12:30 น.

//สนง.ปภ.นครนายก

Leave a Reply

%d bloggers like this: