ปทุมธานี ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เปิดงานมหกรรมคุณภาพงานแม่และเด็กจังหวัดปทุมธานี ปี 2561 “เครือข่ายผูกพัน สายสัมพันธ์แม่ลูก ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โรงพยาบาลปทุมธานี

ปทุมธานี
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 เปิดงานมหกรรมคุณภาพงานแม่และเด็กจังหวัดปทุมธานี ปี 2561 “เครือข่ายผูกพัน สายสัมพันธ์แม่ลูก ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โรงพยาบาลปทุมธานี
วันนี้ (30 ส.ค.61) เวลา 09.00 น. ที่ ห้องประชุมบงกชรัศมิ์ ชั้น 8 โรงพยาบาลปทุมธานี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 4 ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมคุณภาพงานแม่และเด็กจังหวัดปทุมธานี ปี 2561 “เครือข่ายผูกพัน สายสัมพันธ์แม่ลูก ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” โดยนายแพทย์สุรินทร์ สืบซึ้ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธี
จังหวัดปทุมธานี เป็นจังหวัดในเขตปริมณฑล ที่มีความหลากหลายในปัญหาสุภาพของประชาชน ปัญหาอนามัยแม่และเด็กก็เป็นปัญหาสำคัญของจังหวัดปทุมธานีและเป็นมาต่อเนื่อง ได้แก่ปัญหามารดาตาย ตั้งแต่ปี 2558 จำนวน 3 ราย ปี 2559 จำนวน 2 ราย และปี 2560 จำนวน 8 ราย ซึ่งสูงที่สุดของเขตสุขภาพที่ 4 จึงขอความร่วมมือเครือข่ายระดับอำเภอเพื่อดำเนินการจัดบริการเชิงรุกเข้มข้น ช่วยลดปัญหา เช่น การคัดกรองมารดาที่มีโรคประจำตัว ให้ดูแลตัวเอง จังหวัดปทุมธานีขับเคลื่อนงานในเครือข่ายสังกัดสาธารณสุขภาครัฐเข้มข้นมากขึ้นและขยายความเข้มข้นลงสู่เครือข่ายเอกชนและท้องถิ่นในปี 2562 ให้มีความต่อเนื่อง
การจัดมหกรรมคุณภาพงานแม่และเด็กจังหวัดปทุมธานี ปี 2561 “เครือข่ายผูกพัน สายสัมพันธ์แม่ลูก ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0” วันนี้เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานแม่และเด็กที่โดดเด่นและมีคุณภาพของแต่ละอำเภอ กิจกรรมประกอบด้วยการลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่างเครือข่ายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข การนำเสนอผลงาน ทั้ง 7 อำเภอ การจัดบูธนิทรรศการ นวัตกรรมและผลการดำเนินงานและมีการบรรยายเรื่อง พลังจิตใต้สำนึกเปลี่ยนคุณให้เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ โดยอาจารย์กำพล ราชวงษ์

สมยศ แสงมณี / ปทุมธาณี

Leave a Reply

%d bloggers like this: