เทศบาลเมืองน่าน รับมอบรถเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ

เทศบาลเมืองน่าน รับมอบรถเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ยานยนต์ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน รับมอบรถเก็บขนขยะมูลฝอยติดเชื้อ จากโรงพยาบาลน่าน โดยนายแพทย์วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน เป็นผู้ส่งมอบ ทั้งนี้เพื่อใช้ในการจัดเก็บและขนขยะติดเชื้อจากแหล่งกำเนิดมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่เทศบาลเมืองน่าน อาทิ โรงพยาบาล สถานประกอบการ คลินิกทางการแพทย์ ฯลฯ เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการต่อไป โดยที่ เทศบาลเมืองน่าน เริ่มดำเนินการบริหารจัดการขยะมูลฝอยติดเชื้อโดยวิธีการเผาตามหลักวิชาการอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นต้นมาถึงปัจจุบัน จำนวนเตาทั้งสิ้น 3 เตา โดยมีขีดความสามารถรองรับการเผาขยะติดเชื้อได้มากถึง 2 ตันต่อวัน

@@@@@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น จ.น่าน
โทร 084-8084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link