มุกดาหาร คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมคำป่าหลาย

มุกดาหาร คณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมคำป่าหลาย
มุกดาหาร/เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. น.นายวิรัตน์ ศรีมงคล ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายขอคัดค้านการอนุญาตโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ท้องที่ตำบลคำป่าหลาย นายธนิต เสถียรนาม ผอ.ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดมุกดาหาร นายพรภิรมย์ อุระแสง ผอ.ศูนย์ป่าไม้จังหวัดมุกดาหาร นางสมัย พันธโคตร ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่จังหวัดมุกดาหารแต่งตั้งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ตามข้อร้องเรียน กรณี กลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายคัดค้านการอนุญาตให้บริษัท 555 กรีน เอ็นเนอร์จี้ จำกัด ใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าดงหมู แปลงที่สอง เพื่อดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ท้องที่ตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ประชุมครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลคำป่าหลาย อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯ พร้อมทั้งกลุ่มตัวแทนนำเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องแสดงและยื่นต่อคณะกรรมการฯ เพื่อให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาในที่ประชุม หลังจากนั้นคณะกรรมการพร้อมกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลายได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติฯในการดำเนินงานโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมตามจุดต่างๆในวันนี้มีการเดินสำรวจตามจุดที่มีการขออนุญาต ปักหมุดเอาไว้

นายอดิศักดิ์ ตุ้มอ่อน ตัวแทนกลุ่มอนุรักษ์น้ำซับคำป่าหลาย กล่าวว่า เป็นการประชุมหารือตามประเด็น 5 ข้อ ตามคำสั่งที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งมา ซึ่งวันนี้เป็นวันที่คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งหมด และคณะกรรมการฯ รายงานผลสภาพป่าและพื้นที่ใกล้เคียงจากการลงพื้นที่ตรวจสอบเพื่อพิจารณา ต้องดูว่าคณะกรรมการจะพิจารณาข้อเท็จจริงที่พบเห็นว่าอย่างไร อยู่ที่คณะกรรมการฯ ซึ่งเป็นผู้พิจารณาว่าเห็นชอบหรือไม่ กระบวนการที่ทำมาทั้งหมดถูกต้องหรือไม่
นายวิรัตน์ ศรีมงคล ยุติธรรมจังหวัดมุกดาหาร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กล่าวว่า ตามที่จังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ เพื่อให้ความจริงกระจ่างเพื่อนำเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารตามคำสั่ง ซึ่งจะมีการเดินสำรวจตามจุดที่มีการขออนุญาต ปักหมุดเอาไว้ซึ่งชาวบ้านจะชี้ให้เห็นว่ามีจุดไหนทับซ้อนพื้นที่หรือไม่ทับซ้อนกับพื้นที่ชาวบ้านหรือไม่ ใกล้ชุมชน วัดหรือไม่ มีลำน้ำเสี่ยวในพื้นที่หรือไม่ สภาพป่าอุดมสมบูรณ์หรือไม่ มีพื้นที่ทับซ้อนกับที่ทำกินของชาวบ้านหรือไม่อย่างไร ซึ่งจะได้รายงานผลต่อผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารว่ามีการทับซ้อนหรือไม่อย่างไร หาแนวทางเพื่อแก้ไขและรายงานผลการตรวจสอบต่อไป

ไกรสมุทร นามโพธิ์ไทร/รายงานจากมุกดาหาร
081-0501177

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d