สระบุรี.. ตัวแทนชาวบ้านยื่นหนังสือคัดค้านสัมปทานบัตรเหมืองเขาหินปูน ตามกระแสรับสั่งพ่อหลวง ร.9

ตัวแทนประชาชนในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติร่วมลงชื่อคัดค้านการขอสัมปทานบัตรทำเหมืองภูเขาหินปูนตามกระแสรับสั่งพ่อหลวงรัชกาลที่9
วันที่ 30 ส.ค.61 นายทองใบ มาลีกร พร้อมตัวแทนชาวบ้านจากหมู่ที่ 5-6-7ตำบลบ้านแก้ง ชาวบ้านหมู่ที่ 5-6-7 ตำบลเขาดินพัฒนา ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ตำบลผึ้งรวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติ และชาวบ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน หมู่ที่ 6 ตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีประมาณ 15 คน เข้ายื่นหนังสือร้องศูนย์ดำรงธรรม จ.สระบุรี เนื่องจากว่าชาวบ้านได้ข้อมูลมาว่ามีประกาศของพนักงานเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมแร่ประจำท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี ต่อทำการสัมปทานเหมืองแร่หินปูนให้กับ บริษัท ตักกะศิลา จำกัด เพื่อพิจารณาอนุญาตให้กับบริษัทดังกล่าว ชาวบ้านทั้งหมดจึงขอยื่นหนังสือคัดค้านเนื่องจากการทำเหมืองแร่หินปูนจะเกิดอันตรายและสิ่งแวดล้อม และสร้างผลกระทบ ตามกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระบรมนาถบพิตร รัชกาลที่9 ในเมื่อครั้งพระองค์ทรงเสด็จจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2536 เพื่อทรงสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวตามโครงการพระราชดำริ และพระองค์ทรงมีกระแสรับสั่งพร้อมชี้พระหัตถ์ไปทางภูเขาหินปูนที่อยู่ติดกับอ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวให้ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน และประชาชน ช่วยดูแลภูเขาหินปูนลูกนี้ที่ใกล้อ่างเก็บน้ำห้วยหินขาวไว้เพื่อเป็นต้นน้ำ “อย่าให้ใครมาทำลายโดยเด็ดขาด” ของอ่างเก็บพระราชดำริที่ทรงสร้างโครงการไว้ให้พระสกนิกรไว้ใช้น้ำในการทำเกษตร และพัฒนาเกษตรตามทฤษฏีใหม่ใกล้บริเวณวัดมงคลชัย และการที่จะทำเหมืองอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบต่อประชาชนที่ทำเกษตรกร

จากการมีประชาพิจารที่วัดปางคล้อตำบลสองคอนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี มีการชี้แจงหลักการผลดีผลเสีย และเหตุผลปรากฏว่าประชาชนไม่เห็นด้วย และลงชื่อขอคัดค้านการทำเหมืองแร่หินปูนที่อยู่ในรัศมี 5 กิโลเมตรไม่ให้มีการระเบิดหินในฐานะประชาชนจึงขอคัดค้านเพื่อรักษาปกป้องโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงของที่เป็นพสกนิกรจึงได้มายื่นหนังสือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสระบุรี เพื่อมอบให้ผู้ว่าราชการได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงตรวจพื้นที่ดังกล่าวโดยเร่งด่วนพร้อมลายมือชื่อประชาชนกว่า 300 คนร่วมคัดค้านปกป้องแผ่นดินพ่อ และภูเขาหินปูนและปกป้องตามพระกระแสรับสั่งพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 ทางศูนย์ดำธรรมจังหวัดสระบุรีได้รับเรื่องเร่งดำเนินการ โดยทันที

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: