สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นเดินทางยื่นหนังสือคัดค้าน ส.อบต.เหลือหมู่ละ 1 คน

สมาคมองค์กรบริหารท้องถิ่นเดินทางยื่นหนังสือคัดค้าน ส.อบต.เหลือหมู่ละ 1 คน

วันที่ 30 สิงหาคม 61 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร วิระศักดิ์ ฮาดดา นายกสมาคมองค์กรผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมด้วยนายจุฬา มีบุญรอด นายกสมาคมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย และสมาชิกสภา อบต.จำนวนหนึ่ง เดินทางไปยื่นหนังสือแสดงความคิดเห็นคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีคณะกรรมการกฤษฎีการับร่าง พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นที่มีการกำหนดให้เหลือ สมาชิกสภาตำบลจาก 2 คนให้เหลือเพียง 1 คน

ซึ่ง นายกตัวแทน สมาคมผู้บริหารท้องถิ่น ได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อ สนช. โดยมีพลเอกศุภรวุฒิ อุตตมะ และ พลโทชาญชัย ภู่ทอง ได้เดินออกมารับแทนประธาน สนช.ฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ที่ติดประชุมในสภาฯ
ต่อจากนั้นทางคณะฯได้เดินทางไปยื่นหนังสือคัดค้านต่อที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น และ ทำเนียบรัฐบาล

นายวิระศักดิ์ ฮาดดา นายก สมาคมองค์กรบริการส่วนท้องถิ่น เปิดเผยว่าตามที่ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีการับร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อมีการพิจารณาเรื่องการลดจำนวน สมาชิกสภา อบต.เหลือเพียง 1 คนต่อตำบลนั้น ซึ่งตนในฐานะเป็นผู้บริหารท้องถิ่นทำงานคลุกคลีกับพี่น้องประชาชนระดับรากหญ้ามาเป็นเวลาเกือบ 20 ปี และเป็นชาวบ้านระดับรากหญ้าคนหนึ่งที่เข้าใจปัญหาและความต้องการของชาวบ้านและตัวแทนของชาวบ้านที่เข้ามาบริหารงานส่วนท้องถิ่นอย่างแท้จริง ดังนั้นตนเองและ สมาชิกสภาฯขอเสนอความคิดเห็นคัดค้าน ร่างพระราชบัญญัติสภาตำบลและองการบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การตรากฎหมายเป็นไป อย่างรอบคอบรอบด้านและ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติโดยรวม

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: