รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยือนจังหวัดน่านบ้าน เกิดเป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง ชูนโยบาย “น่านหนึ่งเดียว” ผลักดันน่านเป็นต้นแบบ ดูแลประชาชนทั้งมิติสุขภาพและมิติเศรษฐกิจ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เยือนจังหวัดน่านบ้าน เกิดเป็นครั้งแรกหลังรับตำแหน่ง ชูนโยบาย “น่านหนึ่งเดียว” ผลักดันน่านเป็นต้นแบบ ดูแลประชาชนทั้งมิติสุขภาพและมิติเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2566 นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เดินทางมาตรวจราชการที่จังหวัดน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะให้การต้อนรับ หลังจากเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดน่านแล้ว ได้เดินทางไปมอบนโยบายให้กับ อสม. และบุคลากรกระทรวงสาธารณสุข ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านโดยมีนายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน และคณะหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดน่าน บุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และ อาสาสมัคร สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้การต้อนรับ นับเป็นครั้งแรกหลังจากรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ได้มีโอกาสกลับมาเยือนบ้านเกิด โดยเดินทางมาพร้อมกับ คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่า นายกรัฐมนตรีทำงานอย่างไม่มีวันหยุด ดังนั้นรัฐมนตรีทุกคนก็ต้องทำงานโดยไม่มีวันหยุดเช่นกัน โดยยึดถือประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง
ทั้งนี้จังหวัดน่านเป็นบ้านเกิด จึงจะวางกลไกขับเคลื่อน ให้ เป็นโมเดลต้นแบบการดูแลสุขภาพของประชาชนเป็นหลัก โดยใช้ 2 มิติ คือมิติสุขภาพและมิติการสร้างรายได้ โดยจะต้องตอบโจทย์ทั้งสุขภาพกาย สุขภาพใจ สุขภาพจิต มีปัญญา ความรอบรู้ และมิติทางสังคมโดยรวม ซึ่งจังหวัดน่านจะเป็นต้นแบบที่ตอบโจทย์ทั้งมิติสุขภาพและมิติเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 13 นโยบายที่เห็นผลลัพธ์ชัดเจน โดยจะผลักดันน่านโมเดลให้เป็น wellness city ใช้ต้นแบบ Blue Zone ที่ดูแลสุขภาพประชาชนในองค์รวม เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ

ส่วนข้อจำกัดในการทำงานระหว่างองค์กร ซึ่งขณะนี้หลายหน่วยงานได้ถ่ายโอนให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างระหว่างหน่วยงาน ที่จะเข้าไปดูแลประชาชน จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพเคลื่อนที่อย่างเป็นเอกภาพ ด้วยจังหวัดน่านจะเป็นต้นแบบให้เป็น wellness city เพื่อที่จะกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับกลุ่มผู้ดูแลสุขภาพ โดยส่งเสริมให้โรงพยาบาลเป็นศูนย์เรียนรู้ ขับเคลื่อนนโยบายน่านหนึ่งเดียว ใน 5 มิติ คือ น่านน่าเที่ยว น่านน่าอยู่ น่านน่ากิน น่านน่าธรรม และน่านน่าเรียน เป็นปัจจัยขับเคลื่อนให้คนด้านสุขภาพดีและอยู่ดีกินดี โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดการทำงานด้วยโดยกระทรวงสาธารณสุขจะใช้ระบบdigital health เป็นระบบการบริการอัจฉริยะ ใช้บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่ไม่ต้องมีใบส่งตัวโดยต้องวางระบบเครือข่ายดิจิตอลให้ครอบคลุม เตรียมนำร่องดำเนินการใน 4 เขตบริการสาธารณสุข คือเขต 1 เขต 4 เขต 9 และเขต 12

สำหรับระบบ Primary care cluster จังหวัดน่านทำได้ดี พร้อมเป็นสถานที่ บริการสุขภาพปฐมภูมิให้ดีและโดดเด่นที่สุด มีแพทย์ติดตามผ่านระบบ telemedicine โดยจะให้ความสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุ และจัดทำสถานชีวภิบาลเพื่ออำนวยความสะดวก

ส่วนโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ร่วมกับอบจ.น่าน เตรียมจัดทำรถโมบายเคลื่อนที่ดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง ซึ่งจะดำเนินการ ถวายเป็นพระราชกุศลใน โอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเตรียมดำเนินการในเครือข่ายโรงพยาบาลยุพราชทั่วประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยว่า จะใช้น่าน เป็นฐานต้นแบบมิติสุขภาพคนสังคมและการสร้างรายได้ มุ่งสู่ ประชาชนแข็งแรงประเทศชาติมั่งคั่ง และจะนำไปขยายผลในพื้นที่อื่นต่อไป

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link