โรงพยาบาลน่าน จัดงานวันมหิดลรำลึก “น้อมรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก” องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

โรงพยาบาลน่าน จัดงานวันมหิดลรำลึก “น้อมรำลึกพระเกียรติคุณสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนก” องค์บิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขของไทย ประจำปี พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2566 ที่ห้องประชุมพุทธมนต์โชติคุณ ชั้น 5 อาคารสิริเวชรักษ์ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายแพทย์วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีทางศาสนา พิธีถวายราชสักการะพวงมาลัยดอกไม้สด พระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” โดยมี นายแพทย์วสันต์ แก้ววี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลน่าน และภาคีเครือข่ายที่ให้การสนับสนุนโรงพยาบาลน่าน เข้าร่วมพิธีฯ เพื่อเป็นการร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ถือเป็น “วันมหิดล” เป็นวันที่ปวงชนชาวไทย ร่วมรำลึกในพระพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะ “พระบิดาแห่งการแพทย์ และการสาธารณสุขไทย” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทิคุณ เป็นการถวายพระราชสดุดี ในพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ พระองค์ทรงพระราชกรณียกิจ ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของประเทศไทย เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ และพัฒนาการเรียนการสอน ตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์ และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยประเทศ โดยในปี พ.ศ.2493 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบรรดาศิษย์เก่าศิริราช ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้มีการร่วมใจกันสร้างพระราชาอนุสาวรีย์ ขึ้น ณ ใจกลางโรงพยาบาลศิริราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ และทุกวันที่ 24 กันยายน วันคล้ายวันสวรรคตของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยวันที่ 24 กันยายนของทุกปี จึงเป็นวัน “วันมหิดล”

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร.0848084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link