นาย อาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศ มนตรีนครเจ้า พระยาสุรศักดิ์ ประธานจัดงานพิธีบวงสรวงประจำปี 61 ถวายสักการะต่อ”องค์พระพิฆเณศ”ปางนั่งประทานพร ต้อนรับเทศกาลคเณศจตุรถี..//

นาย อาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศ มนตรีนครเจ้า พระยาสุรศักดิ์ ประธาสจัดงานพิธีบวงสรวงประจำปี 61 ถวายสักการะต่อ”องค์พระพิฆเณศ”ปางนั่งประทานพร รับเทศกาลคเณศจตุรถี..//

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.61 ตรงกับ แรม 4 ค่ำ เดือน 9 ดิถีฤกษ์ แมลงปอ~ ดิถีนคร~อมฤตโชค ~ชัยโชค~ “ศรีศรี วันดีเลิศ” ณ.ตลาดสดเจ้าพระยา ตำบลสุรศักดิ์ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี..

โดยมี นาย อาคม พันธ์เฉลิมชัย นายกเทศ มนตรีนครเจ้า พระยาสุรศักดิ์ ประธานพิธีในการจุดธูป~เทียน เบิกฤกษ์ เบิกชัย พร้อมด้วย นาง ระเบียบ ประสานศรี, นาง บ๊วยเอ็ง ฉิมชา ,นาย สุพงษ์พันธ์เฉลิมชัย ,นาง สมนึก พันธ์เฉลิมชัย , นาย มานะ ฉิมชา ,นาง นัยนา จุ่งพิวัฒน์,นายสุพจน์ เย็นใจเฉือน, นาง อรพินธ์ ฉิมชา ร่วมกันจุดธูป~เทียน นพเคราะห์ ทั้ง 9 ต้น ร่วมถึงแขกผู้มีเกียรติ คณะมิตรศรัทธาทั้งหลาย เริ่มพิธีกรรมการบวงสรวงต่อทวยเทพเทวา ครูบาอาจารย์ บรมครูสายญาณต่าง ๆทุกพระองค์ ทุกพระนาม**เริ่มตั้งแต่ เวลา 16.39 น. ซึ่งเจ้าพิธีกรรมการบวงสรวง คือ โหราฯ ทนง เทพศรียันตรา ถวายสักการะบูชาแด่องค์มหาเทพแห่งความสำเร็จ”พระพิฆเณศ และ มหาเทพ~ มหาเทวีต่างๆ ทุกพระองค์ พร้อม ทีมผู้บริหารของทาง “พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา”หลังนั้นใน เวลา 17.39 น.ต่อด้วยพิธีการบวงสรวงโดยคณะ..คุณยัช โซฮา ตามพิธีกรรมแบบโบราณฉบับอินเดียจนกระทั่งเสร็จพิธี..ครับ

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: