เขตหนองจอกเร่งซ่อมผิวจราจรถนนสังฆสันติสุข 36 เตรียมปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลต์

นายไพโรจน์ จันทรอด ผู้อำนวยการเขตหนองจอก กทม.กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบและพิจารณาแนวทางแก้ไขถนนสังฆสันติสุข 36 แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก เป็นหลุมบ่อและมีน้ำขังเมื่อเกิดฝนตก ส่งผลกระทบต่อการสัญจรของประชาชนว่า สำนักงานเขตหนองจอก ได้ตรวจสอบแล้ว พบว่าซอยสังฆสันติสุข 36 เป็นซอยสาธารณะ มีลักษณะผิวจราจรเป็นหินคลุก เมื่อเกิดฝนตก ถนนจะมีสภาพเป็นหลุมบ่อและมีน้ำขัง อย่างไรก็ตาม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชน ในเบื้องต้นสำนักงานเขตฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาซ่อมแซมผิวจราจรด้วยการลงหินคลุกบดอัดแน่นให้ประชาชนสัญจรได้ตามปกติเรียบร้อยแล้ว ส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาว สำนักงานเขตฯ จะเร่งตรวจสอบและประมาณการ เพื่อขอจัดสรรงบประมาณดำเนินการปรับปรุงเป็นถนนแอสฟัลต์ หรือถนน ค.ส.ล.ต่อไป      

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link