ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่าน ไชยา พรหมมา พร้อมคณะ

วันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา15.30น.ชาวอำเภอสร้างคอม จ.อุดรธานี บ้านหินโง่ม บริเวณเขื่อนหินโง่ม รองผู้ว่า จังอุดรธานี และนายอำเภอ สร้างคอม นายกฯเทศบาลทุกที่ผู้ใหญ่บ้าน กำนันทุกหมุ่บ้านและพี่น้องประชาชนได้ต้อนรับ ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า. รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท่าน ไชยา พรหมมา พร้อมคณะและกระทรวงอื่นๆที่ให้การตอนรับ และรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนที่ได้รับผมกระทบภัยพิบัติ น้ำท่วม และพัฒนาแหล่งน้ำให้ดีขึ้น ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับฟังแก่นนำของพี่น้องประชาชน นาย สมศักดิ์ ดอนมายา เป็นตัวแทนของประชาชนได้กล่าวปัญหาเรื่องแหล่งน้ำให้ท่านฟังและชาวคณะพร้อมที่แก้ไขปัญหาและสั่งการไปยังกรมชลประทาน ภาค 5 จังหวัดอุดรธานีตรวจสอบพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม เนื่องจากจังหวัดอุดรธานีได้ประกาศทุก อำเภอ ภัยพิบัติและอุทกภัย ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรี ช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านไชยา พรหมมา และคณะได้ปล่อยปลาจำนวน 50,000ตัวบริเวณเขื่อนหินโง่มและแจกสิ่งของให้กับพี่น้องประชาชน


###แอ็ด 002 & ก้อย รายงาน
ภาคสนาม####

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: