“ติวเข้ม “หัวหน้าหน่วยตำรวจน้ำทั่วประเทศรับประมงผิดกฎหมาย

“ติวเข้ม “หัวหน้าหน่วยตำรวจน้ำทั่วประเทศรับประมงผิดกฎหมาย..

วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 61 เวลา 13.00 น. โดยที่ พล.ต.ต.ธนพล ศรีโสภา ผู้บังคับการตำรวจน้ำ ประธานพิธีเปิดการสัมมนาโครง การฝึกอบรมเพิ่มความรู้ความสามารถสำหรับการปฏิบัติงานในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ของกองบังคับการตำรวจน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 จังหวัดชุมพร เพื่อให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำ ระดับหัวหน้าหน่วย ปฏิบัติการตั้งแต่ระดับผู้กำกับการลงไปถึงสารวัตรและข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ทางเรือได้มีความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ตลอดจนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการตำรวจน้ำ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่องและสามารถดึงศักยภาพของตนเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดความเชี่ยวชาญ ปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมที่จะปกป้องดูแลประเทศและควบคุมการทำสิ่งผิดกฎหมายทางทะเลทั้งหมดและถือเป็นมาตรการหนึ่งที่จะใช้ในการดูแลนักท่องเที่ยวด้วย ในการนี้นอกจากจะมาเป็นประธานเปิดแล้วยัง เป็นวิทยากรได้ให้ความรู้แก่ตำรวจในสังกัดให้ได้รับความรู้และความเข้าใจตามกรอบกฏหมาย อีกด้วยโดยมุ่งเน้นผลประโยชน์สูงสุดให้ตกสู่แก่ประเทศชาติและประชาชน พล.ต.ต.ธนพล ฯ กล่าว

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: