นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ “รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรม ราช” พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ “องคมนตรี” ณ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จ.นครศรีธรรมราช ….

จ.นครศรีธรรมราช ! นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ “รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช” พร้อมคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ “องคมนตรี” ณ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 จ.นครศรีธรรมราช ….

สืบเนื่องเมื่อวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา เวลา 10:30 น. นายวิรัตน์ รักษ์พันธ์ “รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช” พร้อมด้วย นายสมพงษ์ มากมณี “นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช” ร่วมให้การต้อนรับ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ “องคมนตรี” ประธานกรรมการบริหารมูนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
เนื่องในโอกาศการลงตรวจเยี่ยมคณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 ณ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 5 อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครศรีธรรมราช.

ทั้งนี้ในงานมีหน่วยงานราชการภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

——————————–
ภาพ/เนื้อข่าว
ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวสมาคมตำรวจ” ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: