1 กันยายน วันสถาปนากองบังคับการปราบปราม

1 กันยายน วันสถาปนากองบังคับการปราบปราม

พล.ต.ท.ฐิติราช หนองหานพิทักษ์ ผบช.ก. เดินทางมาเป็นประธานในพิธีครบรอบ 70 ปี วันสถาปนากองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) โดยมี พล.ต.ต.ไมตรี ฉิมเฉิด ผบก.ป. รองผบก.ป.,ผกก.1-6 และผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยช่วงเช้า จัดพิธีสงฆ์ พิธีสักการะ พระพุทธพิทักษ์ธรรมนำชัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ บก.ป. เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนจะมีการมอบประกาศนียบัตรให้กับข้าราชการตำรวจดีเด่น ที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผลการปฏิบัติ งานในรอบปี พิธีมอบของที่ระลึกแด่ตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรธิดา
ข้าราชการตำรวจในสังกัดหรือที่เรียกว่าทุน “บุตรดีศรีกองปราบ”

โดยกองบังคับการปราบปราม (Crime Suppression Division) เป็นหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) มีหน้าที่เกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวน ป้องกัน และปราบปราม ทั่วประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2491 กำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2491 เป็นต้นไป จึงถือว่าวันที่ 1 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนากองบังคับการปราบปราม

Leave a Reply

%d bloggers like this: