เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน ปริมาณน้ำยังคงเกินเกณฑ์ควบคุมแต่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องด้านนายอำเภอคำตากล้าเผยลำน้ำสงครามลดระดับลง แต่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่

เขื่อนน้ำอูน จ.สกลนคร ระดับน้ำลดลงจากเมื่อวาน ปริมาณน้ำยังคงเกินเกณฑ์ควบคุม แต่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องด้านนายอำเภอคำตากล้าเผยลำน้ำสงครามลดระดับลง แต่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่

นายนิพนธ์ มังกรแก้ว ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสกลนคร เปิดเผยว่า โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาน้ำอูนจังหวัดสกลนคร รายงานสถานการณ์ปริมาณน้ำเขื่อนน้ำอูน ล่าสุดวันนี้คิดเป็นร้อยละ 108.29 ทยอยลดลงจากเมื่อวาน ปริมาณน้ำส่วนเกินระดับเก็บกัก 43.12 ล้าน ลบ.ม. ยังคงสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม แต่มีแนวโน้มลดลงต่อเนื่อง ไม่มีฝนตกเหนือเขื่อน ปริมาณน้ำไหลเข้าประมาณ 3 ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปริมาณน้ำระบายออก ที่สามารถระบายน้ำได้วันละประมาณ 7 ล้าน ลบ.ม. ขณะที่ภาพรวมอ่างเก็บน้ำทุกแห่งในพื้นที่จังหวัดสกลนคร มีปริมาณน้ำคิดเป็นร้อยละ 92.65 โดยมีอ่างเก็บน้ำที่เกินระดับเก็บกักจำนวน 5 แห่ง อยู่ระหว่างการเร่งระบายน้ำ

ด้านนางสาวจิราภรณ์ เบิกบานดี นายอำเภอคำตากล้า เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำท่วมจากลำน้ำสงครามที่ไหลลงสู่แม่น้ำโขง ได้เอ่อท่วมพื้นที่การเกษตรในตำบลนาแต้และตำบลหนองบัวสิม เสียหายประมาณ 3,550 ไร่ ล่าสุดวันนี้ตรวจวัดที่สะพานบ้านท่ากกแดง ระดับน้ำสงครามลดลงจากเมื่อวานหนึ่งเซนติเมตร แต่ยังคงมีฝนตกในพื้นที่วัดได้ 10.3 มิลลิเมตร เฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

Leave a Reply

%d bloggers like this: