สระบุรี.. สนช.ร่วมกิจกรรม ปั่น ปลูก ป่า พลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ

สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ส่วนราชการในพื้นที่จ.สระบุรีและประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกิจกรรม ปั่น ปลูก ป่า เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณฯและพลิกฟื้นคืนผืนป่าสู่ธรรมชาติ
วันที่ 3 ก.ย.61เวลา 08.19 น. ที่บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 ปล่อยแถวขบวนนักปั่นจักรยาน ในกิจกรรม ปั่น ปลูก ป่า มีพลโทชัยยุทธ พร้อมสุข ประธานกรรมการโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พร้อมด้วย นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมจักรยาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

สำหรับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า เวลา 08.19 น. มีการปล่อยคณะปั่นจักรยานกว่า 500 คัน ที่บริเวณลานหน้าอาคารสำนักงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี ปั่นไปยังเส้นทางอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี รวมระยะทาง 25 กิโลเมตร เพื่อร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย
โดยเมื่อคณะปั่นจักรยานมาถึงอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่ 2 ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม ปั่น ปลูก ป่า ซึ่งได้นำส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจจังหวัดสระบุรี สมาชิกชมรมจักรยาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่กว่า 1,500 คน ทำพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

จากนั้นประธานในพิธีได้มอบพันธ์กล้าไม้ให้กับตัวแทนส่วนราชการ ประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ และคณะปั่นจักรยาน เพื่อร่วมปลูกในครั้งนี้ อาทิ ต้นยางนา ต้นตะเคียนทอง ต้นมะค่าโมง ซึ่งอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ตั้งอยู่ในท้องที่ของอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา และอำเภอมวกเหล็ก อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี และได้รับประกาศการจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติตามกฎหมายและประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า 30 เล่ม 133 ตอนที่ 109 ก ลงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2559 นับเป็นอุทยานแห่งชาติแห่งแรกในรัชกาลที่ 10 และเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 129 ของไทย
ทั้งนี้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ร่วมกับจังหวัดสระบุรี ศูนย์การทหารม้า มณฑลทหารบกที่ 18 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสระบุรี ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี และทุกภาคส่วน ได้ร่วมจัดกิจกรรม“ปั่นปลูกป่า” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพลิกฟื้นคืนป่าชายเลนสู่ธรรมชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 รวมทั้งเพื่อเป็นการฟื้นฟูพื้นที่ป่าที่ถูกบุกรุก ครอบครอง ให้กลับมาอุดมสมบูรณ์และมีความยั่งยืนของระบบนิเวศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการรณรงค์ส่งเสริมการปลูกจิตสำนึกของประชาชนให้มีความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าที่จะต้องร่วมกันอนุรักษ์ไว้ให้เกิดความยั่งยืน

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: