หลวงพ่อเจ้าคณะตำบลจัดงานบุญสืบทอดประเพณีงานบุญใหญ่ทอดผ้าป่าสามัคคี และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือคนยากไร้

งานบุญใหญ่ทอดผ้าป่า ตักบาตรช่วยเหลือคนจน
หลวงพ่อเจ้าคณะตำบล จัดงานบุญสืบทอดประเพณี งานบุญใหญ่ ทอดผ้าป่าสามัคคี และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อนำไปช่วยเหลือคนยากจน
หลวงพ่อ พระครูวาปีศีลคุณ เจ้าอาวาสวัด หัวบึง และเจ้าคณะตำบลย่านรี เขต 2 จัดงานบุญยิ่งใหญ่ประจำปีทอดผ้าป่าสามัคคี และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งตามเส้นทางธรรมที่กำหนดให้พระสงฆ์และพระเถระชั้นผู้ใหญ่เดินตามสวนป่าที่ร่มรื่นเพื่อรับบาตรจากญาติโยมชาวพุทธกว่า 400 คน ทั้งที่ใกล้เคียงและจากต่างจังหวัด ที่เตรียมข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในงานบุญในครั้งนี้
สำหรับงานบุญใหญ่ทอดผ้าป่าและตักบาตร ของวัดหัวบึง ต.ย่านรี อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี นั้นมีการทำสืบทอดกันมาแต่ครั้งก่อนแต่มาขาดช่วงไประยะหนึ่งจนกระทั่งท่านพระครุวาปีศีลคุณ ท่านได้ริเริ่มขึ้นมาอีกครั้ง เพื่อให้ชาวบ้านเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผล่ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และอยู่ร่วมกันเสมือนญาติพี่น้อง ข้าวสารอาหารแห้งที่พระภิกษุสงฆ์ได้ออกรับจะมอบคืนให้กับทางวัดเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือชาวบ้านในพื้นที่ ที่ยากจน ส่วนเงินจากการทอดผ้าป่าทางวัดก็จะอนุโมทนาบุญแล้วนำไปซื้อข้าวของมาผสมเพื่อแจกจ่ายให้กับชาวบ้าน ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งจะนำมาสมทบกับผู้บริจาคเพื่อสร้างบ้านพักให้กับคนยากไร้ไม่มีที่พักอาศัย ซึ่งที่ผ่านมา ท่านพระครูวาปีศีลคุณ ได้สร้างบ้าน เทิดไท้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อมอบให้กับคนยากไร้มาแล้ว 12 หลัง ซึ่งในงานนี้ ได้รับเกียรติ จาก นายวัลลพ ประวัติวงศ์ นายอำเภอกบินทร์บุรี มาเป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์

เรื่องจริงผ่านเลนส์ประจำจังหวัดปราจีนบุรี / ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: