น่าน.. แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ราบลุ่มลำน้ำยาว อำเภอท่าวังผา มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม

น่าน.. แจ้งเตือนประชาชนพื้นที่ราบลุ่มลำน้ำยาว อำเภอท่าวังผา วันที่ 4 กันยายน 2561 เมื่อเวลา 08:30 น. ได้รับรายงาน ลำน้ำยาว ในพื้นที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น ขอให้ประชาชนบริเวณภาคเหนือระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมต่อเนื่อง ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม ไว้ด้วย***ทั้งนี้ประชาชนสามารถแจ้งสถานการณ์น้ำ หรือขอรับการช่วยเหลือจากเหตุน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากได้ที่ ปภ.น่าน โทร.054 716 174 หรือสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง / มณฑลทหาราบที่ 38 โทร . 054 775 851 มือถือ โทร. 061 267 6033, 064 261 0944 / สอบถามเส้นทาง สายด่วนกรมทางหลวง 1586 โทรฟรีตลอด 24 ชั่วโมง / แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดน่าน โทร.054 775367 สายด่วน กฟภ.โทร. 1129 PEA Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง

#แจ้งเตือนล่วงหน้าน้ำป่าไหลหลาก #ข่าวประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน #สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน #ดินฟ้าอากาศน่านบ้านเรา #ที่นี่เมืองน่าน #เสน่ห์น่านวันนี้

#OAIC #ห้อง61 #ปลอดภัย35 #ปลอดภัย36

Leave a Reply

%d bloggers like this: