สภาพการจราจรแนวก่อสร้างรถไฟฟ้าหน้าบิ๊กซีลาดพร้าว

สภาพการจราจร แนวก่อสร้างรถไฟฟ้า หน้าบิ๊กซีลาดพร้าว ขาเข้า/ขาออก ปริมาณรถมาก ยังเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆชะลอตัวช่วง จุดกลับรถลาดพร้าว 90 ผ่านพ้นแล้ว เคลื่อนตัวได้ดี

เครดิต@1197สายด่วนจราจร

Leave a Reply

%d bloggers like this: