ปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานีจัดโครงการ ล่องลำน้ำเจ้าพระยา ช็อปปิ้งตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ชื่นชมวัฒนธรรมไทย – รามัญประจำปี 2561

ปทุมธานี
อำเภอเมืองปทุมธานีจัดโครงการ ล่องลำน้ำเจ้าพระยา ช็อปปิ้งตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ชื่นชมวัฒนธรรมไทย – รามัญประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานี
วันนี้ 4 ก.ย.61 เวลา 09.00 น. ที่ หอกรวดน้ำเทศบาลเมืองปทุมธานี อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี นายศิริศักดิ์ ศิริมังคลา นายอำเภอเมืองปทุมธานี ประธานเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี “ล่องลำน้ำเจ้าพระยา ช็อปปิ้งตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ชื่นชมวัฒนธรรมไทย – รามัญ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเป็นการประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของจังหวัดปทุมธานีให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้รู้จักอย่างแพร่หลายต่อไป โดยมี นายวัชรากร หาญสวัสดิ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองปทุมธานี พ.ต.อ.พีรพล โชติเสถียร ผกก.สภ.เมือง นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และประชาชนเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานี “ล่องลำน้ำเจ้าพระยา ช็อปปิ้งตลาดประชารัฐ ท้องถิ่นสุขใจ ชื่นชมวัฒนธรรมไทย – รามัญ” ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 4 – 5 กันยายน 2561 กิจกรรม ประกอบด้วย นั่งรถสามล้อ ชมหอนิทรรศน์ปทุมธานี ศาลากลางจังหวัด หลังเก่า เดินทางไปวัดหงษ์ปทุมาวาส เพื่อชมโลงมอญ ศาลหลวงพ่อปู่นารายณ์ ศาลเจ้าเหลาปิ้งเถ่ากงม่า และให้อาหารปลา วังปลาวัดหงส์ ชมเรือนแพขาวและลงเรือ ชมบรรยากาศ บ้านเรือนริมน้ำสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา กราบนมัสการพระปทุมธรรมราช พระประจำจังหวัดปทุมธานี และล่องเรือกลับมา ชิม ช็อปตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจได้อีกต่อไป

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: