พระราชเพลิงสรีระสังขาร พระครูวิมลสมณวัตร

โดยทางชมรมพระเครื่องหลวงพ่อเพี้ยน วัดเกริ่นกฐิน

ประธานชมรม
พ.ต.อ.วาริน ทองตรา
รอง ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี

รองประธาน
สนิท เครือแดง
ภูดิส ชินศิริ
สถาพร ตั้งประเสริฐ
ชัยวัฒน์ ศรีจันทร์อินทร
ประวิทย์ เมธาวรารักษ์

ได้จัดทำโรงทานอาหาร และเครื่งดื่มตั้งแต่วันที่ 1-4กันยายน 2561
เพื่อเตรียมไว้ให้ลูกศิษย์ และประชาชน หลวงพ่อเพี้ยน ที่มาร่วมงานพระราชทานเพลิงสรีระสังขาร

Leave a Reply

%d bloggers like this: