น่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2566

น่าน จัดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2566

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 นายกฤชเพชร เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน ชิงถ้วยพระราชทานฯ (เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน) ประจำปี 2566 โดยมี นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน นายราเชนทร์ กาบคำ นายกสมาคมเรือแข่งจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการจัดงาน คณะฝีพายเรือแข่ง และพี่น้องชาวจังหวัดน่านทุกคน เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน

งานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่าน เฉลิมฉลองกฐินพระราชทาน เป็นประเพณีที่เก่าแก่ สืบทอดกันมาแต่โบราณกาล แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีต่อราชวงศ์จักรีของชาวจังหวัดน่าน ที่ผูกพันกับสายน้าน่าน มาแต่ครั้งในอดีต โดยเฉพาะเรือแข่งของจังหวัดน่าน มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงาม และแตกต่างจากเรือแข่งของจังหวัดอื่นๆ คือ หัวเรือเป็นรูปพญานาค ชูคอสง่า อ้าปากเขี้ยวงอโง้งงอนสูง ลาตัวสลักลายสวยงาม อย่างวิจิตรพิสดาร การแข่งเรือเมืองน่าน ยังเป็นต้นแบบของการแข่งเรือปลอดเหล้า-เบียร์ และเหนือสิ่งอื่นใด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นอเนกอนันต์สาหรับ พสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ได้รับพระราชทานประทานถ้วยรางวัล จำนวน 5 รางวัล สำหรับในปี 2566 มีเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จานวน 30 ลำ แยกเป็น 5 ประเภท ได้แก่ ประเภทเรือใหญ่ จำนวน 7 ลำ ประเภท เรือกลาง จำนวน 7 ลำ ประเภทเรือเล็ก จำนวน 6 ลำ ประเภทเรือแบบโบราณ จำนวน 5 ลำ และประเภทเรือเอกลักษณ์น่าน จำนวน 5 ลำ และนอกเหนือจากการพระราชทานถ้วยรางวัลแล้ว พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ยังได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้า พระกฐินพระราชทานแก่วัดพระอารามหลวงจังหวัดน่าน อีก 4 วัด ได้แก่ วัดพระธาตุช้างค้า วรวิหาร วัดพระธาตุแช่แห้ง พระอารามหลวง วัดพญาภู พระอารามหลวง และวัดบุญยืน พระอารามหลวง

@@@@@@@@@

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น
โทร. 0848084888

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link