อำเภอสันทราย  นายอำเภอสันทราย ร่วมกันตรวจสอบอาคารโรงเรียนบ้านป่าก้าง

อำเภอสันทราย นายอำเภอสันทราย ร่วมกันตรวจสอบอาคารโรงเรียนบ้านป่าก้าง
วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. น.
นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย
ที่ทำการปกครองอำเภอสันทราย
เทศบาลตำบลสันป่าเปา
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตำบลสันป่าเปา
ผู้บริหารและคณะครู ร.ร.บ้านป่าก้าง
ร่วมกันตรวจสอบอาคารโรงเรียนบ้านป่าก้าง หมู่ที่ ๒ ต.สันป่าเปา อ.สันทราย ร่วมกับ นายกิติศักดิ์ ปาลี หัวหน้ากล่มงานวิชาการ สำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และผู้แทนสำนักงาน ปภ. จังหวัดเชียงใหม่ กรณีวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว ขนาด ๔.๗ ตามมาตราริกเตอร์ จุดศูนย์กลางบริเวณ ต.เวียงเหนือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน แรงสั่นสะเทือนถึงจังหวัดเชียงใหม่ ทำให้เสาอาคารเรียน โรงเรียนบ้านป่าก้าง เดิมมีรอยแตกร้าวเพียงเล็กน้อย ปัจจุบันมีรอยแตกร้าวเพิ่มขึ้นจากเดิม
จากการตรวจสอบของผู้แทนโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้
๑. อาคารเรียนหลังดังกล่าวก่อสร้างมาประมาณ ๔๘ ปี
๒. จากการตรวจสอบเสาอาคารที่แตกร้าวใช้ค้อนกะเทาะปูนบริเวณเสาที่แตกร้าว พบว่าเหล็กเส้น
ภายในเสาเกิดสนิมและผุกร่อน โครงสร้างอาคารโดยรวมไม่มั่นคงแข็งแรง หากให้ใช้อาคารอาจเป็นอันตรายต่อเด็กนักเรียนและครูอาจารย์ จึงให้เทศบาลแจ้งระงับการใช้อาคารดังกล่าว
ทั้งนี้ นายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย ได้นำปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง สมาชิก อส.อ.สันทราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อาสาสมัครสภากาชาดไทย และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมกับเทศบาลตำบลสันป่าเปา ร่วมกันขนย้ายสิ่งของออกจากอาคารเรียน เพื่อนำไปไว้ในที่ปลอดภัย และเบื้องต้นได้กั้นพื้นที่อาคารเรียนหลังดังกล่าว ห้ามมีการใช้อาคารโดยนำป้ายไปติดไว้เพื่อแจ้งเตือนให้ทราบว่าเป็นพื้นที่อันตราย พร้อมแจ้งให้เทศบาลตำบลสันป่าเปามีคำสั่งห้ามใช้อาคารดังกล่าวต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d