ร้อยเอ็ด!!!!! ลูกศิษย์และพุทธสนิกชนพากันหลั่งไหลมาอย่างล้นหลามเพื่อร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ปี 2566 ณ วัดหนองโมงบูรพา

ร้อยเอ็ด!!!!!
ลูกศิษย์และพุทธสนิกชนพากันหลั่งไหลมาอย่างล้นหลามเพื่อร่วมงานทอดกฐินสามัคคี ปี 2566 ณ วัดหนองโมงบูรพา
เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายทรงศักดิ์ ประทุมสินธุ์ ศิลปินแห่งชาติ เป็นประธานทอดถวายกฐินสามัคคึ ประจำปี 2566 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ คณะศิษยานุศิษย์บูชาธรรม 79 ปี หลวงพ่อธัมมชโย (จังหวัดร้อยเอ็ด) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชนและผู้มีจิตศรัทธาและประชาชนในพื้นที่มาร่วมในพิธีทอดถวายกฐินสามัคคี ปี 2566 ณ วัดหนองโมงบูรพาราม หมู่ที่ 2 ตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมี พระครูบูรพาธรรมบัณฑิต เจ้าอาวาส รับถวายกองกฐินสามัคคี มีโรงทานอาหาร น้ำ เครื่องคาวหวาน ให้ผู้มาร่วมงานรับประทาน จนอิ่มหนำสำราญ
โดยมีวัตถุประสงค์ในการทอดถวายกฐินสามัคคีในครั้งนี้ เพื่อก่อสร้างบูรณะปฏิสังขรบริเวณวัดและห้องน้ำสำหรับพระภิกษุ สามเณร และประชาชนผู้มาปฏิบัติศาสนกิจ ณ วัดหนองโมงบูรพาราม และมอบอุปกรณ์การศึกษาให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อุปสมบทมาศึกษาพระธรรมวินัยและยังเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒธรรมอันดีงามในการทอดถวายกฐิน ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีของชาวอีสานที่ยึดถือสืบทอดกันมาอย่างยาวนาน ให้คงอยู่สืบไป.

!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link