ร้อยเอ็ด!!!!! พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด!!!!! พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.29 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมเป็นเกรียติในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน หอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2566 โดยมี นายเรืองศักดิ์ รัตนโภคาสถิต ประธานหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะกรรมการและสมาชิกหอการค้าจังหวัดร้อยเอ็ด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วม ณ วัดกลางมิ่งเมืองพระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด

ด้วยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้แก่หน่วยงานราชการ องค์กร คณะบุคคล หรือบุคคลผู้ประสงค์ขอรับพระราชทานเชิญไปทอดถวาย ณ พระอารามหลวง ทั้งกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดในช่วงกฐินกาล ซึ่งกำหนดระยะเวลา 1 เดือน หลังวันออกพรรษา ระหว่างวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี

จังหวัดร้อยเอ็ด ขอพระราชทานมาทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดกลางมิ่งเมืองพระอารามหลวง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระศาสนา จำนวน 443,857 บาท ถวายเจ้าอาวาสวัด 1,000 บาท ถวายพระคู่สวด 2 รูป จำนวน 1,000 บาท ถวายพระอันดับ 7 รูป จำนวน 3,500 บาท ให้ รวมทั้งสิ้น 485,867 บาท ถือเป็นการทำนุบำรุงสืบทอดพระพุทธศาสนา และบำเพ็ญกุศลอันยิ่งใหญ่ ก่อให้เกิดอานิสงส์ทั้งพระสงฆ์และฆราวาสต่อไป

!!!!!!!
ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d