ผู้ว่าฯ กรุงเก่า สนองนโยบาย มท.1 สั่งการ “ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอยุธยา” สนธิกำลังทุกภาคส่วน เข้าจับกุมผับเถื่อนพื้นที่วังน้อย มุ่งสร้างความสงบเรียบร้อยและความผาสุกในสังคม

ผู้ว่าฯ กรุงเก่า สนองนโยบาย มท.1 สั่งการ “ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอยุธยา” สนธิกำลังทุกภาคส่วน เข้าจับกุมผับเถื่อนพื้นที่วังน้อย มุ่งสร้างความสงบเรียบร้อยและความผาสุกในสังคม

วันนี้ (12 พ.ย. 66) นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปิดเผยว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้กำหนดให้การจัดระเบียบสังคมเพื่อเสริมสร้างความผาสุกและความสงบเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นนโยบายเร่งด่วนและสำคัญที่จะต้องเร่งดำเนินการเพื่อเสริมสร้างความปลอดภัย และสร้างพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้เป็นพื้นที่แห่งความสุขของพี่น้องประชาชน ตามนโยบายของนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมุ่งขับเคลื่อนการปฏิบัติการในรูปแบบ “ทีมบูรณาการ” ทั้งฝ่ายปกครอง ฝ่ายความมั่นคง ตลอดจนภาคีเครือข่ายในพื้นที่

“วันนี้ (12 พ.ย. 66) เมื่อเวลา 01.30 น. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้ นายศุภกร อนันตรักษ์ ป้องกันจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยชุดเฉพาะกิจกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บูรณาการกำลังร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ภาค 1 (ปปส.ภาค 1) ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอวังน้อย และสถานีตำรวจภูธรวังน้อย เข้าตรวจสอบ “ร้านเดอะฮัคป์” ในพื้นที่หมู่ที่ 4 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นร้านที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการ โดยชุดปฏิบัติการพิเศษฯ พบว่า ในช่วงเวลาดังกล่าวมีนักเที่ยวใช้บริการอยู่กว่า 100 คน มีการแสดงดนตรี เปิดเพลงโดยดีเจ ให้นักเที่ยวได้เต้นอยู่บริเวณโต๊ะ และมีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับนักท่องเที่ยวด้วย” นายนิวัฒน์ฯ กล่าว

นายนิวัฒน์ รุ่งสาคร ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ จึงได้ทำการแสดงตัวเข้าจับกุม ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า มีนักเที่ยวอายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 1 คน และยังพบสารเสพติดในร่างกายนักท่องเที่ยว จำนวน 5 คน โดยในบริเวณร้านพบซองยาเสพติดตกอยู่บนพื้น นอกจากนี้ยังได้จับกุมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของร้าน ซึ่งพกพาอาวุธปืน จำนวน 2 ราย โดย 1 ใน 2 รายนี้ ยอมรับว่า ตนเป็นคนดูแลร้านเดอะฮัคป์ เจ้าหน้าที่จึงได้สอบสวนและทำบันทึกจับกุมนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรวังน้อย ได้แก่ 1. นายบุญเกิด สงวนนามสกุล ถูกแจ้งข้อกล่าวหา 1) ตั้งสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต 2) ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเวลาที่ประกาศห้ามขาย 3) พกพาอาวุธติดตัวไปในเมืองและหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ 4) มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต 5) ส่งเสริมหรือยินยอมให้เด็กประพฤติตัวไม่เหมาะสม และ 2. นายภศิน สงวนนามสกุล ถูกแจ้งข้อกล่าวหา 1) พกพาอาวุธติดตัวไปในเมืองและหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตฯ 2) มีอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยในเบื้องต้น ชุดปฏิบัติการพิเศษฯ จะได้รวบรวมข้อมูล เพื่อเสนอพิจารณาสั่งปิดร้านเดอะฮัคป์ เป็นเวลา 5 ปี

“จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความมุ่งมั่นในการบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุข มีสวัสดิภาพ ไม่ต้องหวาดระแวงหรือได้รับความเดือดร้อนรำคาญจากผู้ฝ่าฝืนกฎหมาย ทั้งนี้ พี่น้องประชาชนสามารถมีส่วนร่วมกับทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และกระทรวงมหาดไทย ด้วยการแจ้งเบาะแสการกระทำความผิด ทั้งผู้ประกอบการ หรือผู้ที่มีลักษณะเข้าข่ายเป็นผู้มีอิทธิพล หรือผู้ที่อาจจะก่อให้เกิดความเดือดร้อนหรือความเสียหายต่อประชาชนและสังคมโดยรวม โดยแจ้งผ่านสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม โทร. 1567 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือแจ้งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ นายอำเภอ และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง เพื่อที่จะร่วมกันทำให้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพื้นที่แห่งความสุขที่ยั่งยืนของพี่น้องประชาชนทุกคน” นายนิวัฒน์ฯ กล่าวในช่วงท้าย

#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d