รองผู้ว่าฯ ปัตตานี น้อมนำแนวพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเก็บผักปลอดสารพิษในแปลงบ้านพัก นำไปร่วมบุญโรงทานวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ประกอบอาหารเลี้ยงพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญกฐินพระราชทาน

รองผู้ว่าฯ ปัตตานี น้อมนำแนวพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ขับเคลื่อนการสร้างความมั่นคงทางอาหาร พร้อมเก็บผักปลอดสารพิษในแปลงบ้านพัก นำไปร่วมบุญโรงทานวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง ประกอบอาหารเลี้ยงพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญกฐินพระราชทาน
.
วันนี้ (11 พ.ย. 66) ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เปิดเผยว่า จังหวัดปัตตานี ภายใต้การนำของนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี มุ่งมั่นในการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยน้อมนำพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการสร้างความมั่นคงทางอาหาร “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” เริ่มต้นจากในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด และบ้านพักข้าราชการทุกระดับ ซึ่งตนในฐานะรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีได้ลุกขึ้นมาเริ่มต้นปลูกผักสวนครัวในบริเวณบ้านพักตั้งแต่ปี 2565 และนำผักที่ได้รับมาแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ทำอาหารไว้รับประทาน และอีกส่วนนำไปส่งมอบให้กับผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี รวมทั้งพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปัตตานีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำไปประกอบอาหารเลี้ยงเด็กในอุปการะที่พักอาศัยสถานสงเคราะห์จังหวัดปัตตานี
.
“ล่าสุด ตนได้รับทราบว่า นางสุภาวดี โชคสกุลนิมิตร ได้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดตานีนรสโมสร ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี พระอารามหลวง ตนนำจึงนำผลผลิตพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษจากแปลงผักสวนครัวบ้านพักรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีของตน ประกอบด้วย ผักกวางตุ้ง คะน้า กวางตุ้งฮ่องเต้ มาถวายร่วมบุญโรงทานของทางวัดตานีนรสโมสร พระอารามหลวง รวมทั้งถวายไข่ไก่ จำนวน 30 แผง น้ำมันพืช 1 ลัง เพื่อประกอบอาหารเลี้ยงพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงานบุญกฐินพระราชทาน” ว่าที่ร้อยตรี ตระกูลฯ กล่าวเน้นย้ำ
.
ว่าที่ร้อยตรี ตระกูล โทธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กล่าวในช่วงท้ายว่า นอกจากนี้ จังหวัดปัตตานียังได้มีการณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์และฟื้นฟูบำรุงรักษาพันธุ์พืชและทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งอาหารและทรัพยากรสำคัญในชุมชน ด้วยการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อที่จะนำเศษอาหารมาใส่รวมและย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยหมักสารบำรุงดิน ให้กับประชาชนในชุมชนและต่อยอดขยายผลการน้อมนำแนวพระราชดำริฯ สู่ปฏิบัติการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปรากฏผลเป็นรูปธรรม อันเป็นการสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของสหประชาชาติ และ Sustainable Village เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็น “หมู่บ้านยั่งยืน” ในทุกหมู่บ้าน ด้วยการปฏิบัติบูชาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวาระมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567” ว่าที่ร้อยตรี ตระกูลฯ กล่าวในตอนท้าย


#กระทรวงมหาดไทย
#บำบัดทุกข์บำรุงสุข
#MOI

กองสารนิเทศ สป.มท.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d