มูลนิธิเทพศรียันตรา จัดบุญใหญ่บูชาครูบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์พระพิฆเนศ ปาง33 มงคลจักรวาล(51ตา) และมอบถุงปันสุข เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้ทุกข์ยาก 399 ชุด..

มูลนิธิเทพศรียันตรา จัดบุญใหญ่บูชาครูบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ องค์พระพิฆเนศ ปาง33 มงคลจักรวาล(51ตา) และมอบถุงปันสุข เพื่อแบ่งเบาภาระครอบครัวผู้ทุกข์ยาก 399 ชุด..

วันเสาร์ที่11พฤศจิกายน 66 เวลา 10.59 น.ณ.ลานพิธีมงคลจักรวาล พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตรา บางเลน โดยมี อาจารย์ ดร.อานนท์ แก้วมโนรมย์ ประธานมูลนิธิเทพศรียันตรา พร้อมด้วย รองประธานมูลนิธิเทพศรียันตรา คุณสุภาพร แพบัว ประธานจุดธูปเทียน เบิกฤกษ์ เบิกชัย ยังโต๊ะบรมพิธี และ คุณณัฎฐ์พิชญา พิมพ์ใจเย็น ท่านเจ้าภาพผู้ใหญใจบุญ ร่วมพิธีงานประจำปี และไหว้บูชาครู บวงสรวงถวายสักการะบูชา องค์พ่อพระพิฆเนศ ปางมงคลจักรวาล 51 ตา (ปางที่ 33) องค์มหาเทพ มหาเทวี และ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกๆ พระองค์ ซึ่งมี อาจารย์ ธนานันท์(ทนง)เทพศรียันตรา พร้อมด้วย บัณฑิตพราหมณ์ พัฒณ์สรณ์ มนต์เทวา 2 เจ้าพิธีฯร่วมพลังกันในการมงคลใหญ่บวงสรวงอ่านโองการถวายสักการะบูชาต่อครูบาอาจารย์เทพเทวา ทุกสายญาณบารมี จนบังเกิดปรากฎการณ์ พลังแห่งความเมตตา ขององค์เทพเทวาท่านเสด็จมาร่วมงานพิธีมงคลกัน เหนือท้องฟ้า จน อาทิตย์ทรงกรด อีกด้วยครับ..

ทั้งนี้ หลังจากพิธีการมงคลบวงสรวงเสร็จส้้น เวลา 13.00 น.ท่าน อาจารย์ ดร.อานนท์ แก้วมโนรมย์ ประธานมูลนิธิเทพศรียันตรา พร้อมด้วย รองประธานมูลนิธิเทพศรียันตรา คุณสุภาพร แพบัว ประธานจุดธูปเทียน เบิกฤกษ์ เบิกชัย และ ท่านเจ้าภาพ คุณณัฎฐ์พิชญา พิมพ์ใจเย็น ผู้ใหญ่ใจบุญ คุณชนิษฐาภัค พันธุ์พงศ์ จุดเทียนสีชมพู และ เจ้าหน้าที่ของทางมูลนิธิเทพศรียันตรา ทุกภาคส่วน จัดระเบียบในการรับมอบให้กับทางชาวบ้านที่ได้รับคูปองลงทะเบียนไว้ จาก ท่านผู้ใหญ่บ้าน ตั้งแต่หมู่ที่ 1 จนถึง หมู่ที่ 12 เพื่อเข้ามารับมอบ”ถุงปันสุข”และได้เปิดโรงทานเลี้ยง ท่านที่มารับของ และ เจ้าที่ทีมงานได้รับประทานกัน มีทั้งอาหาร ขนม เครื่องดื่ม ต่างๆมากมาย อิ่มท้อง อิ่มบุญ กันถ้วนหน้า อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย มอบรางวัลองค์ทองเหลือง กรอบรูปมงคล องค์พระพิฆเนศ ปาง 33 กับ ท่านเจ้าภาพใหญ่ และ เจ้าภาพโรงทานงานบุญในครั้งนี้อีกด้วยครับ..

ผ่านเลนส์ 005-รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d