แพร่ ครอบครัวปศุสัตว์แพร่ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

ครอบครัวปศุสัตว์แพร่ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง” สำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่ ร่วมประชุมเพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนรำคาญจากการเลี้ยงสุนัข กรณี นางสาวสร้อยทอง เหมืองห้า ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ สพ.ญ.ปิยะวดี นุ่มนวล นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่ มอบหมายให้ สพ.ญ.กวินันท์ อนุกุล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่ พร้อมด้วยนายนพดล อยู่พรหมแดน เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ปลัดอำเภอหนองม่วงไข่ นายประหยัด ยวงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำหนักธรรม นายธารณ์ ธรรมิกนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม สำนักงานจังหวัดแพร่ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมและลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนของนางสาวสร้อยทอง เหมืองห้า อายุ ๕๖ ปี บ้านเลขที่ ๒๐๗/๒ หมู่ ๖ ตำบลตำหนักธรรม อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ เนื่องจากมีผู้ร้องเรียนนำสุนัขใส่กรงและขับรถจักรยานยนต์ออกขอรับบริจาคเงินไปตามสถานที่ต่างๆ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นจากบริเวณนอกรั้วหน้าบ้าน สุนัขส่งเสียงเห่า มีกลิ่นเหม็นบ้าง และสภาพร่างกายค่อนข้างผอม บางตัวเป็นโรคผิวหนัง ในเบื้องต้นสำนักงานปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่ ได้แจ้งแก่เจ้าของสัตว์ในเรื่องการดูแลสัตว์ให้ปฏิบัติตาม พรบ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗ เพื่อให้เจ้าของสัตว์ดำเนินการดูแลสัตว์ให้ถูกต้องต่อไป

ญาณัจฉรา โชติถนอมกิจ
ราเชนทร์ โชติถนอมกิจ

แพร่…รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: