“กอ.รมน.กทม.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเขตประเวศ เพื่อเสริมสร้างความรักความสามัคคีให้กับชุมชนมากยิ่งขึ้น!!

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2561 เวลาประมาณ 20.00 น ที่ผ่านมา กอ.รมน.กทม. นำโดยพล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.กอ.รมน.กทม.(ท) และ พ.อ.วิโรจน์ หนองบัวล่าง , พ.อ.ศรุติ รัตโนทัย และ พ.ท.สุรพัฒน์ นากสุวรรณ บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหาร ร้อย รส.นำโดยร.ท.ธนวัฒน์ หมั่นเทียนติพันธ์ ผบ.มว.ร้อย รส.เขตประเวศ/เขตสวนหลวง พร้อมกำลังทหารอีกประมาน15 นาย นำกำลัง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ชุมชนใต้สะพาน โซน 2-4 ถนนสุขาภิบาล 2 เขตประเวศ เพื่อสร้างความรักความสามัคคีให้กับประชาชนในชุมชน และรณรงค์เรื่องการปราบปรามและต่อต้านยาเสพติด โดยได้ขอความร่วมมือจากประชาชนในชุมชน ในการตรวจหาสารเสพติด ซึ่งประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยผลที่ออกมา คือ ไม่พบ ประชาชนในชุมชนมีสารเสพติด ในปัสสาวะ

ทั้งนี้ พล.ต.มนัส จันดี รอง ผอ.กอ.รมน.กทม. ได้ร่วมพูดคุย และสอบถาม ถึงความเป็นอยู่ ของ ชาวบ้านในชุมชน เพื่อช่วยหาวิธีการแก้ไข และพัฒนา ความเป็นอยู่ ของชาวบ้านในชุมชนให้ดีขึ้น โดยมีชาวบ้าน ร่วมให้ข้อมูล และบอกเล่าถึงปัญหาต่างๆ ภายในชุมชน เป็นจำนวนมาก เพื่อเป็นการหาแนวทางการแก้ปัญหา ภายในชุมชน ต่อไป นอกจากนี้ พล.ต.มนัส ยังได้กล่าวทิ้งท้ายไว้ว่า “ชุมชนจะน่าอยู่ หากคนในชุมชน มีความรักและสามัคคีให้แก่กัน”

Leave a Reply

%d bloggers like this: