ลพบุรี จัดลอยกระทงย้อนยุค จังหวัดลพบุรี เทศบาลลพบุรี จัดงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566

ลพบุรี จัดลอยกระทงย้อนยุคจังหวัดลพบุรี เทศบาลลพบุรีจัดงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 17.00 น. ที่บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย(วงเวียนสระแก้ว) อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานประเพณีลอยกระทงย้อนยุค ประจำปี 2566 พร้อมด้วยนายนายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ร่วมแถลงด้วยโดยในครั้งนี้ จัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤศจิกายน 2566 บริเวณวงเวียนศรีสุริโยทัย หรือวงเวียนสระแก้ว อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลพบุรี เพื่อรักษาและส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน ได้แสดงออกทางศิลปะและวัฒนธรรมของไทย สร้างแนวความคิดทางศิลปะการประดิษฐ์ ให้กับอนุชนรุ่นหลัง เป็นการรักษาประเพณีอันดีงาม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยให้คงอยู่สืบไป รยมถึงเป็นการเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเกิดจิตสำนึกและร่วมรับผิดชอบ ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำและสิ่งแวดล้อม การสร้างความสามัคคี ความสนุกสนานรื่นเริงให้กับประชาชน

กิจกรรมภายในงานจะประกอบด้วย การประกวดกระทงใหญ่ประเภทความคิด ประเภทสวยงาม การประกวดกระทงประดิษฐ์ การประกวดขบวนแห่ การแข่งขันชกมวยไทย การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง ชมนิทรรศการโรงเรียนในสังกัดเทศบาล การจัดมหรสพ ลิเก รำวงย้อนยุค การจัดสวนสนุก ชิงช้าสวรรค์ บ้านลมและจัดรถรางให้บริการกับประชาชนและนักท่องเที่ยวฟรีตลอดจนการจำหน่ายสินค้าประเภทต่างๆสินค้า OTOP อีกด้วย

สนอง แท่นสูงเนิน
ผอ.ศูนย์ข่าวฯ ประจำจังหวัดลพบุรี รายงาน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d