ชัยภูมิ ชาวบ้านฝากขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ที่อนุมัติงบประมาณซ่อมแซมถนน

จ.ชัยภูมิ วันที่ 5 กันยายน 2561

จากกรณีในถนนหมู่บ้านม.7 ไทรงาม ต.โป่งนก อ.เทพสถิต ซึ่งมีความยาวประมาณ 3.2 กม.สร้างมาไม่ถึง 5 ปี ที่ผ่านมา แต่มาปัจจุบันถนนได้พังเสียหายมานานกว่า 1 ปีแล้ว และมีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อลึกจำนวนมากตลอดเส้นมีมากกว่า 30,000 หลุม หรือชาวบ้านที่นี่ตั้งฉายาให้ว่าเป็นถนนทางโลกพระจันทร์ 30,000 หลุม ทำให้โดยเฉพาะช่วงหน้าฝนของทุกปีที่ผ่านมา รวมทั้งหน้าฝนปีนี้เด็กนักเรียนและชาวบ้านสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากมาก พอฝนตกน้ำก็ท่วมขังเป็นหลุมบ่อน้ำตามถนนเป็นจำนวนมาก ตามที่เคยเสนอข่าวไปเมือวันที่ 26 กรกฎาคม 2561แล้วนั้น

หลังจากได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้าน หน่วยงานที่รับผิดชอบ ก็ลงตรวจสอบพื้นที่ ถนนบ้านไทรงาม ตำบลโป่งนกอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิโดยนายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ก็ได้ลงตรวจสอบพร้อมกับจัดสรรงบประมาณ เพื่อพัฒนาถนนเส้นดังกล่าว จนประชาชนที่สัญจรไปมาได้รับความสะดวกเป็นปกติดังนั้นชาวบ้านไทรงามและตำบลโป่งนกฝากผ่านผู้สื่อข่าว ขอขอบคุณท่าน มนตรี ชาลีเครือ เป็นอย่างมาก ที่ได้จัดสรรงบประมาณ ลงมาช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อน
ส่วนภาพประกอบ ที่ส่งมา เป็นภาพก่อน ทำ และหลังจากทำถนนเสร็จครับ

คำหอม ชุมชน 02 ผู้สื่อข่าว เรื่องจริงผ่านเลนส์ ประจำ จ.ชัยภูมิ//รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: