จนท.อบต. ร้องสื่อฯ ถูกข่มขู่คุกคาม และ ให้ช่วยเสนอข่าว ติดตามเรื่องร้องเรียนไม่คืบหน้า

จนท.อบต. ร้องสื่อฯ ถูกข่มขู่คุกคาม และ ให้ช่วยเสนอข่าว ติดตามเรื่องร้องเรียนไม่คืบหน้า
วันที่ 20 พ.ย.66 นายวัชระพงษ์ (สงวนนามสกุล) อายุ 35 ปี เป็นชาว อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ ได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือต่อนายวิชัย สิถิระบุตร บก.ข่าวสำนักข่าวอิสระออนไลน์ จ.อุบลราชธานี และ กรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบ ช่วยติดตามเรื่องร้องเรียนและเสนอข่าว เนื่องจากถูกข่มขู่ คุกคาม ซึ่งใจความในหนังสือที่ยื่นต่อสื่อฯ ระบุดังนี้
ข้าพเจ้านายวัชระพงษ์ (สงวนนามสกุล) เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลฯ จากเหตุการณ์ที่ปรากฏตามสื่อต่างๆว่า ในเดือนสิงหาคม2566 ที่ผ่านมา ป.ป.ช.จังหวัดอุบลราชธานี ได้บุกจับนายก อบต.และเจ้าหน้าที่ ที่ อบต.แห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.ศรีเมืองใหม่ เนื่องจากเรียกรับเงินต่อสัญญาลูกจ้าง
หลังจากนั้น นายยก อบต.คนดังกล่าว และ ญาติพี่น้อง ได้มีพฤติการณ์ข่มขู่ คุกคาม ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่และครอบครัวของลูกจ้างในสังกัด อบต.ดังกล่าว เป็นเหตุให้หลายคนที่ถูกข่มขู่ คุกคาม รู้สึกไม่ปลอดภัยและหวาดกลัวอันตราย จึงได้ยื่นหนังสือร้องเรียนไปยังระดับจังหวัด ในช่วงเดือน สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา
จากนั้น ทางจังหวัดอุบลราชธานี ได้แจ้งให้สนง.ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุบลฯตรวจสอบข้อเท็จจริง และ รายงานให้ข้าพเจ้าทราบว่า ได้แจ้งให้ อำเภอศรีเมืองใหม่ ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ อบต. ให้ดำเนินการเร่งรัดการดำเนินการสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมานานมากแล้ว วันนี้ ( 20 พ.ย.66 ) ข้าพเจ้าจึงได้เดินทางมายื่นหนังสือขอขอทราบความคืบหน้า ที่ อ.ศรีเมืองใหม่ และขอให้ อ.ศรีเมืองใหม่แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบเป็นลายลักษณ์อักษรโดยด่วน แต่ ปรากฏว่า ทางอำเภอศรีเมืองใหม่ ไม่ยอมลงเลขรับหนังสือในสำเนาหนังสือคู่ฉบับ ต่อมาข้าพเจ้าได้ขอเข้าพบนายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ เพื่อที่จะขอความเป็นธรรม ปรากฏว่า นายภัทรนันท์ บุญมานัด ปฏิเสธการให้เข้าพบ
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้างต้น ข้าพเจ้ารู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม จึงขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักข่าวอิสระ ออนไลน์ และ สื่อมวลชน ช่วยติดตามและเสนอข่าวเรื่องราวดังกล่าวด้วย จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ นายวัชระพงษ์ (สงวนนามสกุล)
ผู้สื่อข่าวรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ เพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา นาย วิชัย สิถิระบุตร ผู้สื่อข่าวและ บรรณาธิการข่าวสำนักข่าวอิสระออนไลน์ จ.อุบลราชธานี ได้เข้าพบ นายภัทรนันท์ บุญมานัด นายอำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตาม สอบถามเรื่อง ตามที่จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับ เรื่องร้องเรียน จากพนักงาน เจ้าหน้าที่ ในสังกัด อบต.แห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.ศรีเมืองใหม่ กรณี สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ(ป.ป.ช.) ประจำจังหวัดอุบลราชธานี ได้บุก จับนายก อบต.แห่งหนึ่ง ใน อ.ศรีเมืองใหม่ เมื่อ เดือนส.ค.66 ที่ผ่านมา
ซึ่งนายวิชัย สิถิระบุตร เปิดเผยว่า หลังจากการเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น นายก อบต.ที่ถูกจับกุม พร้อมด้วยญาติพี่น้อง ได้มีพฤติการณ์ ข่มขู่ คุกคาม ต่อพนักงาน เจ้าหน้าที่ และครอบครัว ของลูกจ้างในสังกัด อบต. เป็นเหตุให้พนักงาน และเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัด อบต. รู้สึกไม่ปลอดภัย หวาดกลัวอันตราย เสียขวัญกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน จึงอยากขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และนายอำเภอ มีคำสั่ง ให้นายก อบต. คนดังกล่าว ยุติการทำหน้าที่นายก อบต. และขอให้เร่งรัด ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง ให้ปรากฏโดยเร็ว ที่สุด
แต่จากวันนั้น มาจนถึงวันนี้ ( 20 พ.ย.66 ) ก็ยังไม่มีอะไรคืบหน้า นายวัชระพงษ์ จึงได้เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อนาย วิชัย สิถิระบุตร ผู้สื่อข่าวและ บรรณาธิการข่าวสำนักข่าวอิสระออนไลน์ จ.อุบลราชธานี พร้อมกับ ยื่นหนังสือต่อนายอำเภอศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี ดังกล่าวข้างต้น
///////////////////////// ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี / วิชัย สิถิระบุตร / ข่าว.

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link
%d bloggers like this: