ศรีสะเกษ รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดโครงการทำบุญตักบาตรบูชาพระรัตนตรัยใต้แสงจันทร์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566

ศรีสะเกษ !! รองผู้ว่าฯศรีสะเกษเปิดโครงการทำบุญตักบาตรบูชาพระรัตนตรัยใต้แสงจันทร์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ที่วัดป่าพิมลมังคลาราม ตำบลทุ่งไชย อ.อุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายอนุรัตน์ ธรรมประจำจิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการทำบุญตักบาตรบูชาพระรัตนตรัยใต้แสงจันทร์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี2566 โดยมีนายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ นำคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม ตลอดจนพี่น้องประชาชน ตำบลทุ่งไชย ตำบลโคกจาน และตำบลบุสูง ร่วมในพิธีเปิดงานเป็นจำนวนมาก และได้ความเมตตาจากเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศ การละเล่นพื้นบ้าน การสาธิตทำกระทง การสาธิตผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม และการตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีทำบุญตักบาตรบูชาพระรัตนตรัยในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ที่ไม่เหมือนใครในประเทศไทย เพื่ออนุรักษ์สืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทงให้เกิดความยั่งยืน เพื่อให้เยาวชนและประชาชน ได้แสดงออก และมีส่วนร่วมในกิจกรรมประเพณีลอยกระทง เพื่อสร้างความสมัครสมานสามัคคีของชุมชนและเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมแบบถาวรอย่างยั่งยืนตลอดไป

นายวิทยา วิรารัตน์ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า วัดป่าพิมลมังคลาราม เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามเป็นที่รู้จักของชาวศรีสะเกษ กิจกรรมที่โดดเด่นคือพิธีทำบุญตักบาตรใต้แสงจันทร์ในวันมาฆบูชา โดยมีท่านเจ้าคุณพระศรีญาณวิเทศ เจ้าอาวาสวัดป่าพิมลมังคลาราม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำมิชิแกน สหรัฐอเมริกา เป็นผู้ริเริ่มการจัดโครงการทำบุญตักบาตรบูชาพระรัตนตรัยใต้แสงจันทร์ สืบสานประเพณีลอยกระทง ได้บูรณาการร่วมกันระหว่างสภาวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ วัดป่าพิมลมังคลาราม สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ และภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอนุรักษ์สืบสานเทศกาลประเพณีลอยกระทงเพื่อให้เยาวชน ประชาชน เห็นถึงความสำคัญและคุณค่ของประเพณีลอยกระทงส่งเสริมกิจกรรมทางวัฒนธรรม การแสดงศิลปวัฒนธรรม การละเล่นพื้นบ้านการประกวดนางนพมาศ และตักบาตรดอกไม้ใต้แสงจันทร์ อันเป็นเป็นจุดเด่นของวัดป่าพิมลมังคลาราม เพื่อให้เป็นต้นแบบของการท่องเที่ยงเชิงศาสนาและวัฒนธรรมของจังหวัดศรีสะเกษต่อไป


ข่าว/ภาพ …. บุญทัน ธุศรีวรรณ ศรีสะเกษ

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link