สมาคมวิศวกรโครงสร้างร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ลงพื้นที่ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุคานถล่ม

จากเหตุการณ์คานถล่มขณะก่อสร้างทาวน์โฮม 2 ชั้น 3 คูหาในเขตอำเภอบางใหญ่ นนทบุรี จนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต 1 รายและบาดเจ็บ 1 รายเป็น ทั้งคู่เป็นคนงานก่อสร้าง

ศ.ดร.อมร พิมานมาศ นายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทย ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบสถานที่และวิเคราะห์สาเหตุการถล่มของอาคารประกอบด้วย นายชูเลิศ จิตเจือจุน อุปนายกสมาคมฯ และนายวัฒนพงศ์ หิรัญมาลย์ เลขาธิการสมาคมฯ โดยได้ร่วมกับสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร นำโดย นายรณรงค์ กระจ่างยศ และ นายสุเชษฐ์ สีมา กรรมการสมาคมฯ ทั้งนี้ได้ประสานงานและร่วมตรวจสอบกับเทศบางตำบลบางใหญ่ด้วยเช่นกัน

จากการสำรวจโครงสร้าง พบว่า ส่วนที่พังลงมาเป็นพื้นระเบียงชั้นหลังคากันสาด ที่ยึดกับกับคานยื่น โดยคานพื้นระเบียงได้หลุดจากจุดที่ยึดกับคานยื่นแล้วร่วงมาบนพื้นชั้น 2 ซึ่งเกิดขึ้นในขณะทำการปลดค้ำยันที่รองรับพื้นระเบียงกันสาด

สำหรับข้อสันนิษฐานถึงสาเหตุของการพังถล่มของพื้นระเบียงนี้ สมาคมวิศวกรโครงสร้างและสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร ได้วางประเด็นการวิเคราะห์ไว้ 4 ด้านได้แก่

  1. เหล็กเสริมที่จุดยึดรั้งระหว่างคานยื่นกับคานรับพื้นระเบียง มีจำนวนหรือมีการยึดรั้ง เช่น มีระยะฝังที่เพียงพอต่อการรับน้ำหนักหรือไม่ เพราะเป็นตำแหน่งที่เกิดการหลุดออกมา

  2. การออกแบบจุดยึดถูกต้องตามหลักวิศวกรรมหรือไม่ ซึ่งต้องไปตรวจสอบแบบและรายการคำนวณต่อไป

  3. การควบคุมการก่อสร้าง ได้มีการกำหนดขั้นตอนต่างๆ เช่นการติดตั้งหรือการปลดนั่งร้าน และมีวิศวกรควบคุมการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนหรือไม่

  4. คุณภาพวัสดุที่ใช้ เช่น คอนกรีต และเหล็กเสริม ได้มาตรฐานหรือไม่

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและสมาคมผู้ตรวจสอบอาคาร เสนอแนะให้ทำการค้ำยันโครงสร้างส่วนที่เหลือไว้ก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีลักษณะโครงสร้างใกล้เคียงกัน และปิดกั้นพื้นที่ไม่ให้ผู้ใดเข้าไปในบริเวณดังกล่าว เนื่องจากอาจมีการถล่มเกิดขึ้นได้อีก จากนั้นจึงจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญทางวิศวกรรมโครงสร้างเข้าไปทำการสำรวจและวิเคราะห์เชิงลึก เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link