ราชบุรี – หน่วยแพทย์พระราชทาน ออกตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่ห่างไกล เนื่องในวันพ่อ

หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ออกหน่วยให้บริการตรวจรักษาประชาชน ในพื้นที่อ.บ้านคา จ.ราชบุรี เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ
วันที่ 7 ธ.ค. 2566 ที่อาคารอเนกประสงค์ ที่ว่าการอ.บ้านคา นางสาววริษฐา สงวนเสริมศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเปิดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันครบรอบ 7 ปี แห่งการเสด็จสวรรคต ซึ่งหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับจังหวัดราชบุรี จัดขึ้น

ในพิธีรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำข้าราชการ และประชาชนในพื้นที่ กล่าวสำนึกในพระกรุณาธิคุณ พร้อมรับมอบกระเป๋ายาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่รวม 200 ชุด โดยการออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในครั้งนี้ ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป และให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมจัดทีมนักทัศนมาตรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสายตา ให้บริการตรวจวัดสายตาและให้คำปรึกษา และมอบแว่นตาแก่ประชาชนทั่วไปและผู้สูงอายุที่มารับบริการ ทั้งผู้ที่สายตาสั้นและสายตายาว

พร้อมทีมราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และทีมผู้บริหารลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย ซึ่งผู้อายุที่ไปเยี่ยมในครั้งนี้มีอายุ 112 ปี ที่ยังแข็งแรงแต่มีโรคประจำตัวตามอายุที่มากขึ้น โดยเข้าตรวจสุขภาพเบื้องต้น และแนะนำการดูแลสุขภาพ พร้อมมมอบเครื่องอุปโภค บริโภค สิ่งของที่จำเป็นและเงินอีกจำนวนหนึ่ง ยังความปลาบปลื้มและสำนึกในพระกรุณาธิคุณแก่พสกนิกรชาวจังหวัดราชบุรีเป็นอย่างยิ่ง

ทั้งนี้อำเภอบ้านคา เป็น 1 ใน 10 อำเภอของจังหวัดราชบุรี มีพื้นที่ 1,027 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 3 ตำบล 41 หมู่บ้าน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข มีโรงพยาบาล 1 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ 1 แห่ง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 9 แห่ง ประชากร 25,172 คน มีปัญหาสุขภาพ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง, โรคติดเชื้อทางเดินหายใจ และโรคเบาหวาน

สุจินต์ นฤภัย (เต้) จ.ราชบุรี

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link