ร้อยเอ็ด- ผู้ว่าฯร้อยเอ็ด จัดแถลงข่าวงานมหกรรม ข้าวหอมมะลิโลก จังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23 ปี 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด งานมหกรรมข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด แถลงข่าวงานมหกรรมข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23 ปี 2566 โดยมี นายชูศักดิ์ ราชบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด, นายพิชัยยา ตุระซอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสื่อมวลชน เข้าร่วม ที่ สำสาคาเฟ่ร้อยเอ็ด หมู่ 4 ตำบลรอบเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

นายทรงพล ใจกริ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด กล่าวว่า กิจกรรมการจัดงาน มหกรรมข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23 ปี 2566 ภายในงานมีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ในกระบวนการผลิต การแปรรูปข้าว สู่การทำเกษตรสร้างมูลค่า เจาะลึกวิธีการผลิตข้าวหอมมะลิให้คงความหอมยาวนาน การจับคู่ธุรกิจการค้าเข้ามุ่งสู่ตลาดโลก พน้อมวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ทันสมัย การจัดเวทีเสวนาการพัฒนาข้าวไทยสูตรข้าวมูลค่าสูง รวมถึงช่วงนาทีทองขายข้าวกิโลละ 1 บาท ทุกวัน วันละ 2 รอบ และชวนชิมอาหารสูตรพิเศษจากข้าวหอมมะลิ โดยเชฟกระทะเหล็กไทยแลนด์ คลิดจนการประกวดธิดาข้าวหอมมะลิโลก และเลือกซื้อสินค้า OTOP มากมาย
การจัดงานมหกรรมข้าวหอมมะลิโลกจังหวัดร้อยเอ็ด ครั้งที่ 23 กำหนดจัดขึ้นระหว่าง 11 – 13 ธันวาคม 2566 ที่ บึงพลาญชัย อำเภอเมืองร้อยเอ็ด เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมฟื้นฟู รวมถึงได้พัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ และพื้นที่ที่มีศักยภาพเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงตามมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สู่เกษตรอุตสาหกรรม ต่อไป

!

ภาพ:ข่าว ผ่านเลนส์ 21102
โทร 093-458-9192

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link