วัชระ ชูธง ! “กระทรวงแรงงาน” หยุดคิดทบทวนล่าสุดยังไม่อนุมัติการ “เก็บเงินประกันสังคม” เพิ่มเป็น 1,000 บาท เผยอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ..

วัชระ ชูธง ! “กระทรวงแรงงาน” หยุดคิดทบทวนล่าสุดยังไม่อนุมัติการ “เก็บเงินประกันสังคม” เพิ่มเป็น 1,000 บาท เผยอยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบ..

สืบเนื่องเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายวัชระ เพชรทอง “อดีต.ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์” ได้มีการออกแถลงข่าวคัดค้านในเรื่องที่ กระทรวงแรงงาน จะเก็บเงินค่าประกันสังคมเพิ่มขึ้นจากเดือนละ 750 บาทเป็นเดือนละ 1,000 บาท นั้นโดยเรื่องนี้ได้ถูกหยิบยกถึงมาเป็นประเด็นร้อนอีกครั้ง หลังจากมีเสียงประชาชนชาวบ้านผู้ไม่เห็นด้วยออกมาพูดกันหนาหู

ล่าสุดเมื่อวัน 6 ก.ย. 61 ที่ผ่านมา นายจรินทร์ จักกะพาก ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อยืนยันว่าขณะนี้กระทรวงแรงงาน ยังไม่ได้มีการอนุมัติให้ปรับการเก็บเงินค่าประกันตน จากเดิม 750 บาท เพิ่มเป็นเงิน 1000 บาท แต่ประการใด โดยเรื่องนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอของคณะกรรมการประกันสังคมและยังอยู่ในขั้นตอนการรับฟังความเห็นของประชาชน

เบื้องต้นทาง ปลัดกระทรวงแรงงาน ยังได้ออกมาเปิดเผยถึงตัวเลขล่าสุดของเงินในกองทุนประกันสังคมว่าขณะนี้เงินในกองทุนยังมีเงินหมุนเวียนกว่า 1.8 ล้านล้านบาท มีผลตอบแทน 58,000 ล้าน และมีรายจ่าย 70,000 ล้านบาท โดยได้ยืนยันว่า กองทุน ยังมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ กระทรวงแรงงานจะมีการจัดเวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน ประชุมพร้อมกันทั้งอนุกรรมการทั้ง 4 ฝ่ายนี้ในอีกครั้ง ภายเดือนตุลาคม ที่จะถึง หากประชาชน หรือผู้ประกันตน มีข้อซักถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506
——————
ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: