สระบุรี.. กัลฟ์มอบทุนนักเรียน นักศึกษา หวังยกระดับเยาวชน

บริษัทกัลฟ์ เจพีเอ็นเอส จำกัด มอบทุนการศึกษานักเรียน-นักศึกษา ในเขตติดต่อ 4 อำเภอ ใน 2จังหวัด
วันที่ 9 ก.ย.61 นายสุชน ภัยธิราช ปลัดจังหวัดสระบุรี รับมอบจากนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี(ตำแหน่งรองประธานกรรมการพัฒนาชุมชนฯในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า)และประธานด้านการศึกษามอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน และนักศึกษาในพื้นที่ประกาศ 14 ตำบลของพื้นที่ อำเภอหนองแซง จ.สระบุรี และ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งกองทุนดังกล่าวเป็นผลจากการจัดสรรเงินจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า (บริษัท กัลฟ์ เจพีเอ็นเอส จำกัด)รวม 705 ทุนเป็นเงิน 4,020,000 บาท (สี่ล้านสองหมื่นบาท) ในวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมเยาวชนในการศึกษาสู่ระดับมาตรฐานเน้นการช่วยเหลือกับทางผู้ปกครองฯอีกทางหนึ่งโดยจะทำการมอบทุนดังกล่าวเป็นประจำทุกๆปี ซึ่งการมอบทุนครั้งนี้ได้กำหนดเปลี่ยนสถานที่เป็น หอประชุม รร.”สุนทรวิทยานุกูล อ.ภาชี จ .พระนครศรีอยุธยา

ชาญวิทย์ คำนวนวุฒิ จังหวัดสระบุรี
โทร 0654348988

Leave a Reply

%d bloggers like this: