เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงเกษตร ผลักดันโนนเขวาโมเดล ต้นแบบการตลาดนำการผลิต

ข่าวประชาสัมพันธ์เทสโก้ โลตัส จับมือกระทรวงเกษตร ผลักดันโนนเขวาโมเดล ต้นแบบการตลาดนำการผลิต..นายสมพงษ์ รุ่งนิรัติศัย ประธานกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส ให้การต้อนรับ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะประธานในพิธีเปิดโรงคัดบรรจุพืชผักผลไม้สด (packing house) บ้านโนนเขวา ต.ดอนหัน อ.เมือง จ.ขอนแก่น ภายใต้ โนนเขวาโมเดล ใช้หลักการตลาดนำการผลิต ตอกย้ำความสำเร็จในการบูรณาการทำงาน ของภาครัฐ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ภาคเอกชน (เทสโก้ โลตัส) และภาคประชาชน(เกษตรกรบ้านโนนเขวา)อย่างเป็นทางการ ส่งผลให้การขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรม..ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยืนยันด้วยว่าจะนำโมเดลดังกล่าวกระจายสู่พื้นที่เกษตรอื่น ทั้งนี้เกษตรกรบ้านโนนเขวา หันมาปลูกผักปลอดภัยส่งขายยังเทสโก้ โลตัสทั่วภาคอีสานจำนวน 9 ชนิด สัปดาห์ละกว่า 11 ตัน สร้างรายได้เกษตรกรเดือนละกว่า 1.2 ล้านบาท

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: