ผวจ.ปทุมธานีนำส่วนราชการปลูกต้นไม้ปรับภูมิทัศน์

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561ฝ่ายปกครองจังหวัดปทุมธานี นำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปทุมธานีและนายอำเภอธัญบุรี กำนัน,ผุ้ช่วย,สารวัตร,แพทย์ประจำตำบล,

ได้ปลูกต้นไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้เกษตรชุมชนเมืองและแปลงสาธิทการใช้ประโยชน์ที่ดินเปรี้ยวจัด ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

และประสงค์ให้มีการมีส่วนร่วมในการดำเนินการในระดับพื้นที่ตั้งแต่ ระดับจังหวัด อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกียวข้อง เพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้

 

 

Leave a Reply

%d bloggers like this: