ปทุมธานี เสียงสะท้อนจากท้องถิ่นอำเภอหนองเสือในเรื่องของนำ้ประปา

ปทุมธานี
เสียงสะท้อนจากท้องถิ่นอำเภอหนองเสือในเรื่องของนำ้ประปา
นายไพศาล ศีธเนศสกุลนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) บึงกาสาม อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานีเปิดเผยว่าวันนี้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจหลายหน่วนงานได้มาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองเสือโดยเฉพาะการประปาส่วนภูมิภาคก็มาตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหนองเสือแต่ประชาชนชาวหนองเสือกับไมได้ใช้นำ้จากการประปาส่วนภูมิภาคเลยซึ่งได้มาก่อสร้างที่อำเภอหนองเสือโดยการเอานำ้จากอำเภอหนองเสือไปผลิตเป็นนำ้ประปาใก้กับชาวกรุงเทพใช้อย่างน้อยก็ควรให้ชาวหนองเสือได้ใช้นำ้ประปาใช้บ้างโดยเฉพาะพื้นที่สายหลักๆนี่เช่นพื้นที่คลองสิบคลองสิบเอ็ดซึ่งเป็นที่ประชาชนหนาแน่นและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่เกษียณอายุราชการแล้วก็อยู่พื้นที่อำเภอหนองเสือเป็นจำนวนมากโดยการต่อท่อประปามาช่วยส่วนตรงนี้เพื่อเเบ่งภาระให้กับท้องถิ่น
นายไพศาล ฯ ยังกล่าวต่ออีกว่าโดยทางท้องถิ่นเองต้องผลิตนำ้ประปาบาดาลไปให้ชาวบ้านได้ใช้แต่ก็รู้อยู่แล้วน้ำประปาบาดาลบางบ่อนำ้นั้นก็ไม่มีคุณภาพต้องใช้กรรมวิธีหลายๆ อย่างเพื่อที่จะทำนำ้นั้นให้มีคุณภาพแต่ระบบการทำนั้นทางช่างไม่มีความชำนาญในเรื่องดังกล่าวและไม่รู้ที่จะทำยังงัยให้นำ้ประปาบาดาลนั้นมีคุณภาพจึงไม่สามารถทำให้ประชาชนใช้นำ้ที่มีคุณภาพในการอุปโภคและบริโภคได้ดังนั้นจึงอยากฝากหน่วยงานการประปาส่วนภูมิภาคหาวิธีการวางท่อประปามาให้ประชาชนชาวหนองได้ใช้นำ้ประปากันอย่างถ้วนหน้าในการอุปโภคและบริโภคได้อีกต่อไป
สมยศ แสงมณี / ปทุมธานี

Leave a Reply

%d bloggers like this: