วัชระ ถามดังๆ ! สถานที่ออก “กฎหมาย” ของประเทศเจ้าหน้าที่รัฐอาคารวุฒิสภา “งานสารบาญ” ไม่ยอมเซ็น “รับหมายศาล” แบบนี้ก็มีด้วย..

วัชระ ถามดังๆ ! สถานที่ออก “กฎหมาย” ของประเทศเจ้าหน้าที่รัฐอาคารวุฒิสภา “งานสารบาญ” ไม่ยอมเซ็น “รับหมายศาล” แบบนี้ก็มีด้วย..

วันที่ 11 กันยายน 2561 เวลา 13:15 น. นายวัชระ เพชรทอง “อดีต.ส.ส.พรรคประชา ธิปัตย์ และ นายวิรัช ร่มเย็น “ทนายความ” เดินทางไปอาคารวุฒิสภา ปิดหมายเรียกพยานเอกสารคดี ict. (สภาใหม่) ที่งานสารบาญ ที่ทำการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ทั้งนี้เมื่อไปถึงอาคารวุฒิสภาเจ้าหน้าที่งานสารบาญได้ปฏิเสธการรับหมาย แต่ นิติกรของวุฒิสภาบอกให้ปิดหมาย

โดยในเรื่องนี้อยากฝากถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่า สถานที่ออกกฎหมายของประเทศแต่เจ้าหน้าที่อาคารวุฒิสภา ” งานสารบาญ ” ไม่ยอมเซ็นรับหมายศาลในคดีหมายเลขดำที่ อ.838/2561
————-่

ผ่านเลนส์ 005~รายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: