ปทุมธานี โอดรัฐบาลตัดงบฯมหาวิทยาลัยกระทบสอนหลักสูตรเมกะโปรเจค ยันไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนหวั่นนักศึกษาเดือดร้อน

ปทุมธานี
โอดรัฐบาลตัดงบฯมหาวิทยาลัยกระทบสอนหลักสูตรเมกะโปรเจค ยันไม่ขึ้นค่าเล่าเรียนหวั่นนักศึกษาเดือดร้อน

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี กล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2562 มทร.ธัญบุรี ถูกปรับลดงบประมาณมากถึง 10% หรือกว่า 100 ล้านบาท แต่ถ้ามองแบบเจาะลึกจริงๆ มหาวิทยาลัยถูกตัดงบประมาณ 20% เนื่องจากเกือบทุกปีจะได้งบสนับสนุนเพิ่ม 10% ซึ่งการถูกปรับลดในครั้งนี้จะกระทบไปที่งานก่อสร้าง งานครุภัณฑ์ และงบฯที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย การลงทุน รวมถึงหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับเมกะโปรเจค ที่รัฐบาลสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเปิดทำการเรียนการสอน เพื่อให้ผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เช่น ระบบรถไฟ ระบบราง ระบบอากาศยาน เป็นต้น เพราะการเรียนการสอนหลักสูตรเหล่านี้เป็นเรื่องใหม่ ที่มหาวิทยาลัยต้องดำเนินการซื้อครุภัณฑ์จากต่างประเทศ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี กล่าวอีกว่า มหาวิทยาลัยได้พยายามดำเนินการแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้น โดยสภามหาวิทยาลัยได้เห็นชอบให้มีการนำงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเข้ามาช่วยสนับสนุนในงบประมาณในส่วนที่ขาดนี้ เพื่อใช้ในการส่งอาจารย์ฝึกอบรมต่างประเทศ การซื้อชิ้นส่วนอากาศยาน หรือระบบรถไฟต่างๆ เข้ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้แก้ปัญหาด้วยการลงนามความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศจีน เพื่อส่งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องระบบราง เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงมุ่งเน้นการสร้างครุภัณฑ์สิ่งประดิษฐ์ด้วยตนเอง หรือ การซื้ออุปกรณ์ต่างๆ เป็นชิ้นส่วนมาให้นักศึกษาและอาจารย์ประกอบใช้ในเรื่องการเรียนการสอน เป็นการลดงบประมาณได้ส่วนหนึ่ง “จากงบประมาณที่ถูกปรับลด จะไม่มีการขึ้นค่าเล่าเรียนแต่อย่างใด มทร.ธัญบุรียังคงนโยบายคงค่าเล่าเรียนไว้เช่นเดิม ทั้งนี้ อยากฝากถึงรัฐบาลในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ไม่ควรจัดสรรงบฯแบบตัดเรท เพราะไม่เหมาะสมกับการพัฒนามหาวิทยาลัยในปัจจุบัน โดยเฉพาะกลุ่มราชมงคล ที่จัดการเรียนในหลักสูตรที่สอดคล้องกับเมกะโปรเจค ควรได้รับการสนับสนุนไม่ใช่ตัดงบ เพราะการพัฒนาแรงงานอาชีพไม่สามารถหยุดได้ ควรให้ความสำคัญกับการเรียนการสอนที่จะเป็นอาชีพในอนาคต” รศ.ดร.ประเสริฐ กล่าว.

สมยศ แสงมณี / ปทุมธานีรายงาน

Leave a Reply

%d bloggers like this: