ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2561

ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2561
วันที่ 11 กันยายน 2561 กรมคุมประพฤติ จัดการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3 / 2561 โดยมีนายอมรศักดิ์ นพรัมภา ประธานกรรมการจริยธรรมประจำกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในการประชุม และมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติพร้อมคณะกรรมการเข้าร่วมการประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีการพิจารณาร่างแผนการปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติ ชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะกรุงเทพมหานคร

Leave a Reply

%d bloggers like this: