เกษตรกรปลูกเมล่อนสีทองที่ อ.ควนเนียง ได้ขยายพื้นที่ปลูกเมล่อนสีทองเพิ่มอีก 4 โรงเรือนในพื้นที่ตำบลเกาะยอ อ.เมืองสงขลา

เกษตรกรปลูกเมล่อนสีทองที่ อ.ควนเนียง ได้ขยายพื้นที่ปลูกเมล่อนสีทองเพิ่มอีก 4 โรงเรือนในพื้นที่ตำบลเกาะยอ อ.เมืองสงขลา ใกล้วัดพระนอนแหลมพ้อ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมพร้อมสร้างจุดจำหน่ายผลผลิตเมล่อนให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปกินและเป็นของฝากจากเกาะยออีกด้วย
หลังจากที่นายทวีศักดิ์ – นางรัชนีวรรณ ใสกล้วย สองสามีภรรยาคนสู้ชีวิต จากคนขายเสื้อผ้าสำเร็จรูปพลิกผันชีวิตลงมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว ปลูกเมล่อนสีทอง จากการศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์ จนสามารถสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างงาม เนื่องจากตลาดมีความต้องการสูง จนสามารถสร้างฟาร์มชื่อ เป็นเอกฟาร์มหมู่ที่ 7 ต.ควนเนียง อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ขณะนี้ได้เดินหน้าขยายพื้นที่ปลูกเมล่อนสีทองเพิ่มอีก 4 โรงเรือนในพื้นที่ตำบลเกาะยอ อ.เมืองสงขลา ใกล้วัดพระนอนแหลมพ้อ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าชมพร้อมสร้างจุดจำหน่ายผลผลิตเมล่อนให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อกลับไปกินและเป็นของฝากจากเกาะยออีกด้วย
และไม่เกิน 2 เดือน จุดจำหน่ายผลผลิตเมล่อนก็จะเสร็จ สำหรับเมล่อนในโรงเรือนเริ่มลงมือปลูกไปแล้ว 1 โรง พรุ่งนี้ก็จะเริ่มทยอยปลูก ให้ครบทั้ง 4 โรง และจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้อีกไม่เกิน 2 เดือน เนื่องจากใช้ระยะเวลาปลูกประมาณ 70 วัน พร้อมจุดจำหน่ายผลผลิตเมล่อนก็จะเสร็จเช่นเดียวกัน และจะนำเมล่อนที่เป็นเอกฟาร์มที่ อ.ควนเนียงที่กำลังออกผลผลิต 20 วัน ออกหนึ่งโรงมาจำหน่ายที่นี่ก่อน เพราะว่ามันเป็นจุดผ่านของรถและจุดผ่านของนักท่องเที่ยวตรงนี้ถือว่าเหมาะ

นายทวีศักดิ์ ใสกล้วย เจ้าของเป็นเอกฟาร์มเมล่อน กล่าวว่า ตรงนี้จะทำเป็นจุดจำหน่ายผลผลิตเมล่อนจากโรงเรือนนำขึ้นมาขายตรงนี้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ OTOP ของเกาะยอด้วย โดยใช้พื้นที่ 288 ตารางเมตร รวมทั้งจะทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ จะมีฟาร์มผักเล็กๆสัก 2 – 3 อย่าง มาจำหน่าย ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมฟาร์มและได้เรียนรู้
สำหรับจุดจำหน่ายผลผลิตเมล่อนอยู่ใกล้วัดพระนอนวัดแหลมพ้อ เมื่อลงจากสะพานติณสูลานนท์จะเป็นทางผ่าน และจุดที่ทำโรงเรือนทำฟาร์มเมล่อนจะเป็นเส้นทางผ่านเข้าไปในวัดพระนอนวัดแหลมพ้อที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวมาเลเซียเข้ามาท่องเที่ยวและสักการะพระนอนทุกวัน โดยเฉพาะในช่วงวันศุกร์ – เสาร์และวันอาทิตย์ จะมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเดินเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวที่วัดพระนอนเป็นจำนวนมาก ถือว่าทำเลตรงนี้เป็นจุดที่สวยมาก
ในขณะเดียวกันนายทวีศักดิ์ ใสกล้วย ได้มาดูแลการก่อสร้างจุดจำหน่ายผลผลิตเมล่อนและนำเมล่อนที่เพาะชำลงกระถางในโรงเรือนที่ ต.เกาะยอ อ.เมืองสงขลา นางรัชนีวรรณ ใสกล้วย ก็ได้นำผลผลิตเมล่อนสีทองจากฟาร์มที่ อ.ควนเนียง มาวางจำหน่ายนักท่องเที่ยวในบูธจำหน่ายสินค้าภายในบริเวณวัดพระนอนวัดแหลมพ้อ ที่เกาะยอด้วย

นายปรีชา สถิตย์เรืองศักดิ์ / หาดใหญ่ จ.สงขลา

Leave a Reply

%d bloggers like this: