ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาตาล 23 นำกำลังพลสมาชิก อส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร

กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาตาล 23

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567
นายกองตรีวิรัตน์ เจริญจิตร์
ผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอนาตาล 23
นำกำลังพลสมาชิก อส. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้าปัจจัย เพื่ออุทิศให้กับ สมาชิก อส.ที่ล่วงลับไปแล้ว จากนั้นผู้บังคับกองร้อยอาสารักษาดินแดนนาตาล 23 ได้อ่านสารจากผู้บัญชาการกองอาสารักษาดินแดนพร้อมให้โอวาทผู้บังคับบัญชา เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส.ในสังกัด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน ครบรอบ 70 ปี และได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วัน อส. โดยจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาด พัฒนา บริเวณกองร้อย บริเวณที่ว่าการอำเภอ บริเวณสถานที่สำคัญ วัด และสถานที่สาธารณประโยชน์ พร้อมทั้งจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของสมาชิก อส. เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงภารกิจ และการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน

Leave a Reply

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Share via
Copy link